Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Statistics governance and quality framework

The European System of Central Banks (ESCB) attaches great importance to the quality of its statistics, while keeping the reporting burden to a minimum for respondents. It is committed to good governance, takes into consideration internationally agreed quality standards and guarantees the confidentiality of information.

Experimental data

There are data where compromises have to be made in terms of the high quality standards to which the ECB and ESCB adhere. For transparency reasons, such data are also made available on this website and clearly marked as “experimental data”.

Statistical confidentiality

The protection of confidentiality when collecting statistical information is of paramount importance to the ECB and the ESCB.

Article 8 of Council Regulation (EC) No 2533/98, as amended by Council Regulation (EC) No 951/2009 of 9 October 2009 and Council Regulation (EU) 2015/373 of 5 March 2015. A consolidated version is also available on EUR-Lex.europa.eu (html).

A yearly report is prepared on the compliance by all ESCB members during the previous period.

Statistical Confidentiality in the ESCB - Confidentiality Report 2022

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα