Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Μακροοικονομικές προβολές

Σκοπός των μακροοικονομικών προβολών είναι η πρόβλεψη και η κατανόηση της μελλοντικής κατάστασης της οικονομίας σε ευρεία κλίμακα. Οι μακροοικονομικές προβολές περιλαμβάνουν πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, τους μισθούς, την ανεργία και το εμπόριο.

Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος και της ΕΚΤ καταρτίζουν μακροοικονομικές προβολές που καλύπτουν τις προοπτικές για την οικονομία της ζώνης του ευρώ και, ευρύτερα, για την παγκόσμια οικονομία. Οι μακροοικονομικές προβολές συμβάλλουν στην αξιολόγηση που διενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ για τις οικονομικές εξελίξεις και τους κινδύνους διατάραξης της σταθερότητας των τιμών.

Δημοσιεύονται τέσσερις φορές ετησίως (τον Μάρτιο, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο).

Μάρτιος 2024
Με λίγα λόγια

Προοπτικές για τον πληθωρισμό

Ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει τα προσεχή χρόνια, αλλά με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με το 2023. Λόγω της εξασθένησης των πιέσεων στις τιμές και της επίδρασης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί από 5,4% το 2023 σε 2,3% το 2024 και στη συνέχεια σε 2,0% το 2025, καθώς και να διαμορφωθεί σε 1,9% το 2026.

Περισσότερες πληροφορίες
Προοπτικές για το ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει υποτονική σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, λόγω των αυστηρών συνθηκών χρηματοδότησης και της συγκρατημένης εμπιστοσύνης. Καθώς ο πληθωρισμός θα υποχωρεί, τα εισοδήματα των νοικοκυριών θα ανακάμπτουν και η εξωτερική ζήτηση θα ενισχύεται, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,6% το 2024, 1,5% το 2025 και 1,6% το 2026.

Περισσότερες πληροφορίες

Πλήρης έκθεση

Η πλήρης έκθεση περιλαμβάνει αναλυτική αξιολόγηση των προοπτικών για την οικονομία της ζώνης του ευρώ.

Διαβάστε την έκθεση

Τρέχουσες και προηγούμενες προβολές

Σύγκριση των ιστορικών προβολών της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη. Οι προηγούμενες προβολές για τη ζώνη του ευρώ και τις χώρες της ζώνης του ευρώ είναι διαθέσιμες προς λήψη.

Όλες οι μακροοικονομικές προβολές

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα