Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ψηφιακό ευρώ και προστασία της ιδιωτικής ζωής

Το ψηφιακό ευρώ θα διέθετε αυστηρά πρότυπα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τη συμπερίληψη, διαφυλάσσοντας τα δεδομένα και τα δικαιώματα των χρηστών στην ψηφιακή εποχή

Ψηφιακό ευρώ: σχεδιασμένο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής

Για την προστασία των δεδομένων που σας αφορούν, σχεδιάζουμε ένα ψηφιακό ευρώ που θα παρέχει βαθμό προστασίας της ιδιωτικής ζωής υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη επιλογή ηλεκτρονικής πληρωμής.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών ήταν από την αρχή στο επίκεντρο του έργου για το ψηφιακό ευρώ. Προϋποθέτει τεχνολογική καινοτομία, ισχυρό νομικό πλαίσιο και αυστηρές διαδικασίες συμμόρφωσης. 

Πληρωμές σε ψηφιακό ευρώ: γιατί τα δεδομένα που με αφορούν θα είναι ασφαλή

Ψηφιακό ευρώ εκτός σύνδεσης: επίπεδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής σχεδόν ίδια με αυτά των μετρητών

Τα στοιχεία των πληρωμών σε ψηφιακό ευρώ που θα διενεργούσατε εκτός σύνδεσης (offline) θα ήταν γνωστά μόνο σε εσάς και στον δικαιούχο. Αυτή η λειτουργία εκτός σύνδεσης θα συνδυάζει την ευκολία των ψηφιακών πληρωμών και τον βαθμό προστασίας της ιδιωτικής ζωής των μετρητών, χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

Δεν θα μπορούσαμε να σας αναγνωρίσουμε ή να εντοπίσουμε τις αγορές σας

Ακόμη και όταν διενεργείτε πληρωμές σε απευθείας σύνδεση (online), θα μεριμνούσαμε ούτως ώστε οι οικονομικές σας δραστηριότητες να παραμένουν προσωπικές. Το Ευρωσύστημα δεν θα μπορούσε να συνδέσει εσάς με τις πληρωμές σας. Το ψηφιακό ευρώ θα αποτελεί δημόσιο αγαθό και, ως εκ τούτου, δεν θα χρησιμοποιούσαμε ποτέ τα δεδομένα που σας αφορούν για εμπορικούς σκοπούς.

Ποιος θα είχε πρόσβαση σε δεδομένα που σας αφορούν;

Όπως και με άλλες ψηφιακές μεθόδους πληρωμής, φορείς διαμεσολάβησης όπως η τράπεζά σας θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση μόνο σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ, όπως οι κανονισμοί για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Για να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για εμπορικούς σκοπούς, θα χρειάζονταν τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Πώς θα διασφαλιζόταν η προστασία της ιδιωτικής ζωής για τους χρήστες του ψηφιακού ευρώ;

Σύγχρονα μέσα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής

Τα στοιχεία που θα είχαμε στη διάθεσή μας θα ήταν ψευδωνυμοποιημένα, δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τα οποία θα μπορούσαμε να σας αναγνωρίσουμε. Όμως, η τράπεζά σας θα είχε πρόσβαση στις ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ. Έχουμε δεσμευθεί να χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες που ενισχύουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής, συνεχίζοντας παράλληλα να αξιολογούμε νέα μέτρα που θα μπορούσαν να είναι εφικτά και αποτελεσματικά.

Ισχυροί κανόνες και εποπτεία

Θα τεθούμε υπό την εποπτεία ανεξάρτητων αρχών προστασίας δεδομένων προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – τους ισχυρότερους κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια στον κόσμο. 

Νομοθετικό πλαίσιο

Το ψηφιακό ευρώ δεν είναι αποκλειστικά πρωτοβουλία του Ευρωσυστήματος· είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα. Θα διέπεται από κανονισμούς της ΕΕ που έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξισορροπούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής με την ασφάλεια. Χάρη σε αυτήν την προσέγγιση θα εξακολουθούν να υφίστανται ισχυρά μέσα προστασίας κατά παράνομων δραστηριοτήτων και παράλληλα θα διασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής.  

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ενημερωτικό υλικό για το ψηφιακό ευρώ

Περισσότερα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής

Διαβάστε την πιο πρόσφατη ανάρτησή μας στο ιστολόγιο της ΕΚΤ

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ψηφιακό ευρώ

Συνοπτική παρουσίαση για το ψηφιακό ευρώ

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα