Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από την Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τέσσερα άλλα μέλη.

Όλα τα μέλη διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

(Νοέμβριος 2023)

Αρμοδιότητες

  • Προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Θέτει σε εφαρμογή τη νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τη σειρά της, δίνει τις απαραίτητες οδηγίες στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ.
  • Διαχειρίζεται τις καθημερινές εργασίες της ΕΚΤ
  • Ασκεί ορισμένες εξουσίες που της έχουν εκχωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε αυτές περιλαμβάνονται και κανονιστικές εξουσίες.

Θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται για οκταετή θητεία χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Κατ’ εξαίρεση, οι θητείες των πρώτων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής το 1998 είχαν διαφορετική διάρκεια, προκειμένου να αποφευχθεί η αντικατάσταση όλων των μελών εντός του ίδιου έτους.

Χρονοδιάγραμμα: Θητείες προηγούμενων και σημερινών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα