Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Philip R. Lane

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Ημερομηνία γέννησης

27 Αυγούστου 1969

Τίτλοι σπουδών
1995

Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στις Οικονομικές Επιστήμες, Harvard University

1993

Μεταπτυχιακό δίπλωμα (A.Μ.) στις Οικονομικές Επιστήμες, Harvard University

1991

Πτυχίο (B.A) (Mod.) (Econ.), Έπαινος πρώτης τάξεως και χρυσό μετάλλιο, Trinity College, Δουβλίνο

Επαγγελματική σταδιοδρομία
2015-2019

Διοικητής της Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

2012-2019

Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στην έδρα Whately, Trinity College, Δουβλίνο

2004-2012

Καθηγητής Διεθνούς Μακροοικονομικής, Trinity College, Δουβλίνο

2000-2004

Αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών, Trinity College, Δουβλίνο

1997-2000

Λέκτορας Οικονομικών, Trinity College, Δουβλίνο

1995-1997

Επίκουρος καθηγητής Οικονομικών και Διεθνών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Columbia

Κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες

Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής (ATC) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), 2017-2019

Πρόεδρος της ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου του ΕΣΣΚ για τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, 2016-2018

Πρόεδρος της ομάδας εξέτασης των οικονομικών στατιστικών της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 2016

Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής (ASC) του ΕΣΣΚ, 2015

Συμπρόεδρος της μικτής ειδικής ομάδας ATC-ASC-FSC του ΕΣΣΚ σχετικά με ζητήματα μακροπροληπτικής εποπτείας και τις διαρθρωτικές αλλαγές σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, 2015

Διευθυντής του Διεθνούς Προγράμματος Μακροοικονομίας και Οικονομικών, Κέντρο Έρευνας για την Οικονομική Πολιτική (CEPR), 2015· Ερευνητικός εταίρος στο CEPR, 2002-· Ερευνητικός συνεργάτης στο CEPR, 1997-2001

Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιρλανδών Οικονομολόγων, 2012-2014

Μέλος της Βασιλικής Ιρλανδικής Ακαδημίας, 2007-

Μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής και Μεταρρύθμισης (CIEPR), 2012-2015

Μέλος της Ομάδας Bellagio, 2010-2015

Μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας (ESRI), 2010-2016

Ιδρυτής του Ιστολογίου The Irish Economy, 2008-

Μέλος της Ακαδημαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Σλοβακικού Συμβουλίου Προϋπολογισμού, 2013-2015

Μέλος του Εθνικού Στατιστικού Συμβουλίου, 2009-2013

Μέλος του Σκιώδους Συμβουλίου της ΕΚΤ, Handelsblatt, 2005-2007

Διεθνής Ερευνητικός Εταίρος, Ινστιτούτο Παγκόσμιων Οικονομικών του Κιέλου, 2005-

Μέλος της Επιτροπής Εξωτερικού Ελέγχου (Suomen Pankki – Finlands Bank 2004, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2010/2011, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 2011/2012, Τράπεζα του Ισραήλ 2012)

Ακαδημαϊκός σύμβουλος (πρωτεύουσες δραστηριότητες):
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2006-2007, 2014-2016)· Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (2015)· Banco de Portugal (2015)· Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (2014)· Παγκόσμια Τράπεζα (2006-2007, 2011, 2014-2015)· Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (2013)· Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012-2013)· Συμβούλιο Διοικητών του Ομοσπονδιακού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών των ΗΠΑ (2013)· Υπουργείο Οικονομικών της Νέας Ζηλανδίας (2010-2011)· Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (2009-2011)· Μεικτή επιτροπή του Oireachtas για τα οικονομικά και τις δημόσιες υπηρεσίες (2010)· Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (2009-2010)· Swedish Institute for European Policy Studies (2009-2010)· National Economic and Social Council (2009)· ESRI-Ιαπωνία (2007-2009)· Sveriges Riksbank (2005-2006)· Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ιρλανδίας για την ανταγωνιστικότητα των τιμών και των μισθών (2004)· Γραφείο του Taoiseach (2002)

Περιστασιακά άσκησε καθήκοντα νομικού συμβούλου· περιστασιακός ομιλητής σε συνέδρια του χρηματοοικονομικού τομέα

Κύριες διακρίσεις, έπαινοι και βραβεύσεις

Βασιλική Ακαδημία της Ιρλανδίας: Χρυσό μετάλλιο στις Κοινωνικές Επιστήμες, 2015

Βραβείο Bhagwati (από κοινού με τον Gian Maria Milesi-Ferretti), 2010

Lamfalussy Fellowship της ΕΚΤ, 2004-2005

Βραβείο German Bernacer στη Νομισματική Οικονομική, 2001

Βραβείο Barrington 1997-1998

Υποτροφία στη Θετική Πολιτική Οικονομία στην Ομάδα Ασκούμενων Ερευνητών Harvard-MIT υπό την αιγίδα του NSF, 1994-1995

Υποτροφία του Ταμείου John F. Kennedy, 1994

Μεταπτυχιακή υποτροφία, Harvard 1991-1995

Χρυσό μετάλλιο, βραβεία Whately και Bastable στα Οικονομικά, Trinity College, Δουβλίνο, 1991. Πτυχίο πρώτης τάξεως και διάκριση στις εξετάσεις για το πτυχίο των οικονομικών

Foundation Scholarship, Trinity College, Δουβλίνο, 1989. Διάκριση στις εξετάσεις της υποτροφίας.

Entrance Exhibition, Trinity College, Δουβλίνο, 1987

Επιχορηγήσεις:
Ιρλανδικό Συμβούλιο Έρευνας, Ινστιτούτο Νέας Οικονομικής Σκέψης, Ίδρυμα Banque de France, NORFACE, Βασιλική Ιρλανδική Ακαδημία

Ακαδημαϊκό προφίλ

Κύριοι τομείς έρευνας:
διεθνής μακροοικονομική· ευρωπαϊκή νομισματική οικονομική· χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση· κυκλική συμπεριφορά της δημοσιονομικής πολιτικής· ιρλανδική οικονομία

Δημοσιεύσεις στα:
Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland, Journal of International Economics, Pacific Economic Review, Fiscal Studies, Scandinavian Journal of Economics, International Journal of Central Banking, National Institute Economic Review, World Economics, Economic and Social Review, Open Economies Review, Journal of International Money and Finance, New Zealand Economic Papers, European Economic Review, Moneda y Credito, World Economy, Journal of Economic Perspectives, International Finance, IMF Economic Review, Nordic Economic Policy Review, American Economic Review, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of the Japanese and International Economies, Review of Economics and Statistics, Economic Policy, The Economic Journal, Journal of Public Economics, NEER Macroeconomics Annual, Oxford Economic Papers, Canadian Journal of Economics, Journal of Development Economics.