Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Philip R. Lane

Członek Zarządu EBC

Data urodzenia

27 sierpnia 1969

Wykształcenie
1995

Doktorat z ekonomii, Uniwersytet Harvarda

1993

Magisterium z ekonomii, Uniwersytet Harvarda

1991

Licencjat (czteroletni) z ekonomii, najwyższa nota i złoty medal, Trinity College, Dublin

Kariera zawodowa
2015–2019

Prezes Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

2012–2019

Profesor ekonomii politycznej (Whately Professor of Political Economy), Trinity College, Dublin

2004–2012

Profesor makroekonomii międzynarodowej, Trinity College, Dublin

2000–2004

Profesor ekonomii (Associate Professor), Trinity College, Dublin

1997–2000

Docent ekonomii (Lecturer), Trinity College, Dublin

1995–1997

Adiunkt ekonomii i spraw międzynarodowych (Assistant Professor), Uniwersytet Columbia

Wybrane funkcje zawodowe

Przewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), 2017–2019

Przewodniczący grupy zadaniowej wysokiego szczebla ERRS ds. bezpiecznych aktywów, 2016–2018

Przewodniczący grupy ds. analizy statystyk gospodarczych przy centralnym urzędzie statystycznym Irlandii (Central Statistics Office), 2016

Przewodniczący Doradczego Komitetu Naukowego ERRS, 2015

Współprzewodniczący wspólnej grupy zadaniowej ERRS z udziałem Doradczego Komitetu Technicznego, Doradczego Komitetu Naukowego i Komitetu ds. Stabilności Finansowej ds. kwestii makroostrożnościowych i zmiany strukturalnej w warunkach niskich stóp procentowych, 2015

Dyrektor międzynarodowego programu makroekonomiczno-finansowego, Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2015; pracownik naukowy (Research Fellow) CEPR, od 2002; młodszy pracownik naukowy (Research Affiliate) CEPR, 1997–2001

Przewodniczący irlandzkiego stowarzyszenia ekonomicznego (Irish Economics Association), 2012–2014

Członek irlandzkiej akademii nauk (Royal Irish Academy), od 2007

Członek komitetu ds. międzynarodowej polityki gospodarczej i reform (Committee on International Economic Policy and Reform, CIEPR), 2012–2015

Członek Grupy Bellagio, 2010–2015

Członek rady zarządzającej irlandzkiego instytutu badań ekonomiczno-społecznych (Economic and Social Research Institute, ESRI), 2010–2016

Założyciel bloga „The Irish Economy”, od 2008

Członek naukowego zespołu doradczego słowackiej rady ds. budżetu (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť), 2013–2015

Członek irlandzkiej rady ds. statystyki (National Statistics Board), 2009–2013

Członek „gabinetu cieni” EBC (ECB Shadow Council), Handelsblatt, 2005–2007

Międzynarodowy pracownik naukowy, Instytut Gospodarki Światowej (Institut für Weltwirtschaft, IfW) w Kilonii, od 2005

Członek zewnętrznego komitetu kontrolnego (Suomen Pankki – Finlands Bank 2004, European Central Bank 2010/2011, Central Bank of Ireland 2011/2012, Bank of Israel 2012)

Konsultant naukowy (główna działalność):
Europejski Bank Centralny (2006–2007, 2014–2016); Bank Rozrachunków Międzynarodowych (2015); Bank Portugalii (2015); Międzynarodowy Fundusz Walutowy (2014); Bank Światowy (2006–2007, 2011, 2014–2015); Urząd Monetarny Singapuru (2013); Komisja Europejska (2012-2013); Zarząd Rezerwy Federalnej (2013); Ministerstwo Skarbu Nowej Zelandii (2010–2011); Azjatycki Bank Rozwoju (2009–2011); wspólny komitet ds. finansów i służb publicznych parlamentu irlandzkiego (Oireachtas) (2010); Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (2009–2010); SIEPS (Swedish Institute for European Policy Studies) (2009–2010); narodowa rada gospodarczo-społeczna w Irlandii (2009); instytut ESRI-Japonia (2007–2009); Bank Szwecji (2005–2006); narodowa rada ds. konkurencyjności w Irlandii (konkurencyjność cenowa i płacowa) (2004); kancelaria premiera Irlandii (Taoiseach) (2002)

Konsultant prawny (dodatkowa działalność); prelegent na konferencjach branży finansowej (dodatkowa działalność)

Wybrane wyróżnienia, nagrody i granty

Royal Irish Academy: złoty medal w dziedzinie nauk społecznych, 2015

Nagroda Bhagwati (wspólnie z Gianem Marią Milesi-Ferrettim), 2010

Stypendium EBC im. Lamfalussy’ego, 2004–2005

Nagroda im. Germána Bernácera w dziedzinie ekonomii monetarnej

Nagroda Barringtona 1997–1998

Finansowane przez National Science Foundation stypendium Harvard-MIT Research Training Group in Positive Political Economy Fellowship, 1994–1995

Stypendium John F. Kennedy Fund Scholarship, 1994

Stypendium Harvard Graduate Student Fellowship, 1991–1995

Złoty medal, nagrody im. Whately'ego i Bastable’a w dziedzinie ekonomii, Trinity College, Dublin, 1991. Najwyższa nota i najlepszy wynik egzaminów końcowych na studiach ekonomicznych

Stypendium naukowe, Trinity College, Dublin, 1989. Najlepszy wynik egzaminu stypendialnego

Wyróżnienie dla nowo przyjętych studentów (Entrance Exhibition), Trinity College, Dublin, 1987

Granty:
Irish Research Council, Institute for New Economic Thinking, Fondation Banque de France, NORFACE, Royal Irish Academy

Działalność naukowa

Główne obszary badawcze:
makroekonomia międzynarodowa, europejska gospodarka monetarna, globalizacja finansów, cykliczność polityki fiskalnej, gospodarka Irlandii

Publikacje w:
Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland, Journal of International Economics, Pacific Economic Review, Fiscal Studies, Scandinavian Journal of Economics, International Journal of Central Banking, National Institute Economic Review, World Economics, Economic and Social Review, Open Economies Review, Journal of International Money and Finance, New Zealand Economic Papers, European Economic Review, Moneda y Credito, World Economy, Journal of Economic Perspectives, International Finance, IMF Economic Review, Nordic Economic Policy Review, American Economic Review, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of the Japanese and International Economies, Review of Economics and Statistics, Economic Policy, The Economic Journal, Journal of Public Economics, NBER Macroeconomics Annual, Oxford Economic Papers, Canadian Journal of Economics, Journal of Development Economics.