Banknoty

Banknoty euro występują w siedmiu nominałach: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euro. Pierwszą serię banknotów stopniowo zastępuje seria „Europa”.

Wszystkie banknoty są ważne w całej strefie euro.

Nowe 50 euro

4 kwietnia 2017 w 19 krajach strefy euro weszło do obiegu nowe 50 euro. To czwarty nominał z serii „Europa”, po wprowadzonych już 5, 10 i 20 euro.

Aby otrzymać materiały filmowe dla stacji telewizyjnych, należy napisać na adres: media@ecb.europa.eu

Ważne daty
4 kwietnia 2017

Wejście do obiegu nowych 50 euro w krajach strefy euro

5 lipca 2016

Prezentacja banknotu 50 euro z serii „Europa”

25 listopada 2015
Wejście do obiegu nowych 20 euro w krajach strefy euro
24 lutego 2015
Prezentacja banknotu 20 euro z serii „Europa”
1 stycznia 2015
Wprowadzenie euro na Litwie
23 września 2014
Wejście do obiegu nowych 10 euro w krajach strefy euro
13 stycznia 2014
Prezentacja banknotu 10 euro z serii „Europa”
1 stycznia 2014
Wprowadzenie euro na Łotwie
2 maja 2013
Wejście do obiegu nowych 5 euro w krajach strefy euro
10 stycznia 2013
Prezentacja banknotu 5 euro z serii „Europa”
8 listopada 2012
EBC zapowiada drugą serię banknotów euro — serię „Europa”, której wprowadzanie zacznie się od nominału 5 euro, oraz ujawnia jej trzy nowe zabezpieczenia
1 stycznia 2011
Wprowadzenie euro w Estonii
1 stycznia 2009
Wprowadzenie euro na Słowacji
1 stycznia 2008
Wprowadzenie euro na Cyprze i Malcie
1 stycznia 2007
Wprowadzenie euro w Słowenii
1 stycznia 2002
Banknoty i monety euro wchodzą do obiegu w 12 państwach Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii i Włoszech

Nominały banknotów

Zachęcamy do przyjrzenia się banknotom z pierwszej serii i z serii „Europa”. Każdy nominał ma inny kolor. Motywem banknotów są obiekty architektoniczne w różnych stylach – od epoki klasycznej do XX wieku.

Ankieta na temat jakości banknotów euro

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości banknotów euro w obiegu istotne jest poznanie opinii ich użytkowników. Zapraszamy do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie i wyrażenia swojego zdania na temat jakości banknotów.

Publikacje

Dla ogółu społeczeństwa oraz osób pracujących z gotówką przygotowano ulotki, broszury, plakaty i inne materiały. Wszystkie są dostępne online, a niektóre – także w formie drukowanej.

Bezpieczeństwo obiegu banknotów

Banknoty euro mają różne zabezpieczenia. Sprawdza się je dotykiem oraz oglądając banknot pod światło i pod kątem.