Menu

Banknoty

Istnieją dwie serie banknotów. Pierwsza obejmuje siedem nominałów: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euro. Druga, seria „Europa”, liczy sześć nominałów. Wszystkie są już w obiegu. Dwa ostatnie – 100 i 200 euro – zostały wprowadzone 28 maja 2019. W tej serii nie ma nominału 500 euro, którego emisja zakończyła się 27 kwietnia 2019. Seria „Europa” stopniowo zastępuje pierwszą serię, wprowadzoną w roku 2002. Wszystkie banknoty są prawnym środkiem płatniczym w całej strefie euro.

Ważne daty
28 maja 2019
Wejście do obiegu nowych 100 i 200 euro
27 stycznia 2019
Zakończenie emisji banknotów 500 euro
17 września 2018
Prezentacja banknotów 100 i 200 euro z serii „Europa”
4 kwietnia 2017

Wejście do obiegu nowych 50 euro

5 lipca 2016

Prezentacja banknotu 50 euro z serii „Europa”

25 listopada 2015
Wejście do obiegu nowych 20 euro
24 lutego 2015
Prezentacja banknotu 20 euro z serii „Europa”
1 stycznia 2015
Wprowadzenie euro na Litwie
23 września 2014
Wejście do obiegu nowych 10 euro
13 stycznia 2014
Prezentacja banknotu 10 euro z serii „Europa”
1 stycznia 2014
Wprowadzenie euro na Łotwie
2 maja 2013
Wejście do obiegu nowych 5 euro
10 stycznia 2013
Prezentacja banknotu 5 euro z serii „Europa”
8 listopada 2012
EBC zapowiada drugą serię banknotów euro pod nazwą „Europa”
1 stycznia 2011
Wprowadzenie euro w Estonii
1 stycznia 2009
Wprowadzenie euro na Słowacji
1 stycznia 2008
Wprowadzenie euro na Cyprze i Malcie
1 stycznia 2007
Wprowadzenie euro w Słowenii
1 stycznia 2002
Banknoty i monety euro wchodzą do obiegu w 12 państwach Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii i Włoszech
Zakończenie emisji banknotów 500 euro

Od 27 stycznia 2019 siedemnaście z dziewiętnastu krajowych banków centralnych w strefie euro przestało emitować banknoty o nominale 500 euro. Żeby wycofywanie tego nominału przebiegło płynnie oraz ze względów logistycznych, dwa pozostałe banki – Deutsche Bundesbank i Oesterreichische Nationalbank – zakończyły jego emisję dopiero 27 kwietnia 2019.

Istniejące banknoty 500 euro pozostają prawnym środkiem płatniczym, więc wciąż można ich używać do płacenia i oszczędzania (w języku ekonomicznym – jako środka płatniczego i środka tezauryzacji). Banki, kantory wymiany walut i inne podmioty komercyjne mogą w dalszym ciągu wprowadzać je ponownie do obiegu.

Banknoty 500 euro – tak jak wszystkie inne nominały – nigdy nie stracą wartości i zawsze będzie je można wymienić w jednym z krajowych banków centralnych ze strefy euro.

A co Wy myślicie o banknotach euro?

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości banknotów euro w obiegu istotne jest poznanie opinii ich użytkowników. Zapraszamy Was do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie na temat banknotów, z którymi codziennie się stykacie.