Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Banknoty

Banknoty są częścią naszej gospodarki, naszej tożsamości i naszej kultury, a na EBC spoczywa ogromny obowiązek dbania o to, by ludzie dalej mieli do nich zaufanie.

Christine Lagarde, prezes EBC

Banknoty euro w portfelu są najbardziej namacalnym symbolem zjednoczonej Europy. W obiegu jest ponad 29 miliardów banknotów euro, których łączna wartość przekracza 1,5 bln euro. Dbamy o to, by wszystkie banknoty miały niezmiennie wysoką jakość oraz były dobrze chronione i bezpieczne w użyciu wszędzie na świecie. Pomaga to wzmacniać zaufanie do wspólnej waluty – jako środka płatniczego i środka przechowywania wartości. Gdyby w przyszłości miała nastąpić emisja cyfrowego euro, byłoby ono w obiegu obok gotówki i nie miałoby wpływu na rolę banknotów euro.


Przyszłe banknoty

W procesie tworzenia przyszłych banknotów dążymy do tego, by były one jeszcze lepiej chronione oraz bardziej bezpieczne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Chcemy także, by nowy projekt miał charakter włączający i był bliski wszystkim Europejczykom. Przedstawiamy poszczególne etapy tego procesu i wyjaśniamy, jak można wziąć w nim udział.

Przyszłe banknoty

Obecne banknoty

W obiegu są dwie serie banknotów euro. Pierwsza obejmuje siedem nominałów: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euro. Druga seria o nazwie „Europa” liczy sześć nominałów, ponieważ postanowiliśmy zaprzestać emisji banknotów 500 euro.

Nominały, wzory i zabezpieczenia

Przeciwdziałanie fałszerstwom

Do naszych głównych zadań należy zapewnianie autentyczności banknotów w obiegu. Wyjaśniamy, co robimy, by nie dać się wyprzedzić fałszerzom, i co trzeba zrobić, gdy podejrzewa się, że otrzymany banknot jest fałszywy.

Przeciwdziałanie fałszerstwom

Banknoty uszkodzone i poplamione tuszem

Krajowe banki centralne ze strefy euro dbają o to, by wszystkie banknoty euro nadawały się do użytku przed ich ponownym wprowadzeniem do obiegu. Banknoty mogą zostać uszkodzone przypadkowo, a niekiedy przez urządzenia antykradzieżowe. Przedstawiamy informacje o banknotach uszkodzonych lub poplamionych tuszem i wyjaśniamy, jak można je wymienić.

Banknoty uszkodzone i poplamione tuszem

Produkcja i zapasy banknotów

Produkcją banknotów euro zajmują się wspólnie krajowe banki centralne ze strefy euro i EBC. Każdego roku trzeba wyprodukować tyle nowych banknotów, by wystarczyło na wymianę zużytych oraz zaspokojenie zarówno spodziewanych, jak i niespodziewanych wzrostów zapotrzebowania.

Produkcja banknotów

Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo

Jednym z celów naszej strategii „Gotówka 2030” jest dopilnowanie, by banknoty euro były zarówno bezpieczne dla użytkowników, jak i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Od początku istnienia euro dążymy do zmniejszenia śladu środowiskowego banknotów.

Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo

Działalność badawczo‑rozwojowa

Dbamy o innowacyjność banknotów i o to, by zawsze o krok wyprzedzać najnowsze techniki fałszowania. Opracowujemy przy tym ekologiczne rozwiązania, które mogą pomóc zmniejszyć ślad środowiskowy banknotów euro i związanych z nimi procesów.

Działalność badawczo‑rozwojowa

Wizerunki banknotów i zasady reprodukcji

Wizerunków banknotów euro wolno używać pod warunkiem przestrzegania zasad reprodukcji. Można bezpośrednio z naszej strony internetowej pobrać wizerunki w niskiej rozdzielczości lub zwrócić się o wizerunki w wysokiej rozdzielczości, jeśli mają one służyć uzasadnionym celom zawodowym.

Wizerunki banknotów i zasady reprodukcji

Materiały informacyjne i szkoleniowe

W naszych materiałach szkoleniowych o monetach i banknotach euro oraz ich zabezpieczeniach znajdują się informacje przeznaczone zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla osób pracujących z gotówką. Materiały można pobrać z naszej strony internetowej. Na życzenie możemy je także przesłać w formie drukowanej.

Materiały informacyjne i szkoleniowe

Wszystkie strony w tej sekcji