Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na angielskojęzycznej wersji tej strony.

Raport roczny

Raport roczny EBC przedstawia opis zadań i działań Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) oraz sprawozdanie z polityki pieniężnej Eurosystemu za miniony rok. Zwykle ukazuje się wiosną. Jeden z członków Zarządu EBC prezentuje raport Parlamentowi Europejskiemu podczas wysłuchania publicznego.

2023

ROK W LICZBACH


2,9% w grudniu

Inflacja w strefie euro gwałtownie spadła, ale pozostała zbyt wysoka

Inflacja ogółem w strefie euro w grudniu 2023 wynosiła 2,9%, wobec 9,2% w grudniu 2022. Wciąż przekraczała docelowy poziom 2%.

Więcej o inflacji
+200pb.

EBC dalej podnosił podstawowe stopy procentowe

W 2023 EBC podniósł podstawowe stopy procentowe o kolejne 200 punktów bazowych, przez co stopa depozytowa wzrosła do 4%. Zacieśnianie polityki pieniężnej mocno oddziaływało na gospodarkę.

Polityka pieniężna EBC
25lat

W tym roku EBC obchodził swoje 25‑lecie

W 2023 EBC obchodził swoje 25‑lecie pod hasłem „wartość jedności w zmieniającym się świecie”.

Więcej o komunikacji i przejrzystości polityki EBC

Prezentacja przed Parlamentem Europejskim

Przemówienie wygłoszone przez Luisa de Guindosa przed Komisją Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego podczas prezentacji raportu rocznego.

Przemówienie

Pełny raport

Opis działań EBC i ocena sytuacji gospodarczej za miniony rok.

Pełny raport roczny za 2023

Odpowiedź na uwagi Parlamentu Europejskiego

W odpowiedzi na uwagi, której publikacja towarzyszy prezentacji przed Parlamentem Europejskim raportu rocznego EBC za 2023, EBC ustosunkował się do spraw i postulatów zgłoszonych w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie raportu rocznego za poprzedni rok.

Pełna odpowiedź

Roczny raport finansowy

Roczny raport finansowy przedstawia naszą sytuację finansową i wyniki przeprowadzonych operacji. Jest częścią raportu rocznego, ale ukazuje się wcześniej – w lutym. Pod poniższym linkiem można znaleźć najnowsze i poprzednie wydania.

Roczny raport finansowy
POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Obowiązki sprawozdawcze

EBC jest niezależną instytucją i sam decyduje, jakie instrumenty stosować na potrzeby wypełniania swoich zadań i swojego mandatu. Przeciwwagę dla tej niezależności stanowi obowiązek rozliczania się z podejmowanych działań.

Rozliczalność

Webcasty

Prezes i inni członkowie Zarządu EBC regularnie występują przed Parlamentem Europejskim.

Wysłuchania w Parlamencie Europejskim

Wszystkie strony w tej sekcji