Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Ujawnianie informacji finansowych związanych z klimatem

Żeby zapobiegać zmianie klimatu, trzeba przede wszystkim mieć wiarygodne dane. Dopiero dzięki nim można dokładnie zmierzyć wpływ swojej działalności na klimat i zrozumieć ryzyko klimatyczne. Wiarygodne informacje są podstawą konkretnych i skutecznych działań.

Ujawniane informacje

Ujawniamy szczegółowe dane dotyczące śladu węglowego i ryzyka klimatycznego aktywów finansowych utrzymywanych przez Eurosystem, czyli Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne ze strefy euro. Dzięki zwiększonej przejrzystości możemy zdobyć większą wiedzę o wpływie naszych portfeli na klimat, podejmować świadome decyzje dotyczące realizacji naszych celów klimatycznych oraz pomóc innym podmiotom lepiej zrozumieć ryzyko klimatyczne i jego skutki. W 2023 EBC i inne banki centralne z Eurosystemu zaczęły zbiorowo publikować informacje finansowe związane z klimatem. Te informacje są raz w roku aktualizowane.

W dalszej perspektywie ujawniane dane będą odzwierciedleniem naszych działań na rzecz dekarbonizacji aktywów zgodnie z celami porozumienia paryskiego. Pomogą nam także monitorować nasze postępy oraz, w razie konieczności, będą wykorzystane w celu dostosowania wdrażanych przez nas środków.

Aktywa, których dotyczą ujawniane informacje

EBC publikuje informacje o aktywach finansowych z portfeli utrzymywanych przez banki centralne z Eurosystemu na potrzeby polityki pieniężnej i rezerw dewizowych EBC. Ponadto wszystkie banki centralne z Eurosystemu publikują dane dotyczące portfeli niezwiązanych z polityką pieniężną, którymi zarządzają samodzielnie.

Jednolite podejście w strefie euro

Wszystkie informacje są ujawniane zgodnie ze wspólnymi minimalnymi zasadami Eurosystemu w zakresie ujawniania informacji opartymi na zaleceniach grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem oraz inicjatywy Partnership for Carbon Accounting Financials.

Poniżej zamieszczono wykaz informacji ujawnianych przez Eurosystem.

Wykaz informacji finansowych związanych z klimatem ujawnianych przez Eurosystem

Strefa euro

Europejski Bank Centralny

Austria

Oesterreichische Nationalbank

Belgia

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Chorwacja

Hrvatska narodna banka

Cypr

Central Bank of Cyprus

Estonia

Eesti Pank

Finlandia

Suomen Pankki – Finlands Bank

Francja

Banque de France

Niemcy

Deutsche Bundesbank

Grecja

Bank of Greece

Irlandia

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Włochy

Banca d’Italia

Łotwa

Latvijas Banka

Litwa

Lietuvos bankas

Luksemburg

Banque centrale du Luxembourg

Malta

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Holandia

De Nederlandsche Bank

Portugalia

Banco de Portugal

Słowacja

Národná banka Slovenska

Słowenia

Banka Slovenije

Hiszpania

Banco de España

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Wszystkie strony w tej sekcji