Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Ujawnianie informacji finansowych związanych z klimatem

Żeby zapobiegać zmianie klimatu, przede wszystkim trzeba mieć wiarygodne dane. Dopiero dzięki nim można dokładnie zmierzyć wpływ swojej działalności na klimat i zrozumieć ryzyko klimatyczne. Wiarygodne informacje są podstawą konkretnych i skutecznych działań.

Ujawniane informacje

Ujawniamy szczegółowe dane dotyczące śladu węglowego i ryzyka klimatycznego aktywów finansowych utrzymywanych przez Eurosystem, czyli Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne ze strefy euro. Dzięki zwiększonej przejrzystości możemy zdobyć większą wiedzę o wpływie naszych portfeli na klimat, podejmować świadome decyzje dotyczące realizacji naszych celów klimatycznych oraz pomóc innym podmiotom lepiej zrozumieć ryzyko klimatyczne i jego skutki. Od 2023 EBC i banki centralne z Eurosystemu będą raz w roku publikować informacje finansowe związane z klimatem.

W dalszej perspektywie ujawniane dane będą odzwierciedleniem naszych działań na rzecz dekarbonizacji aktywów zgodnie z celami porozumienia paryskiego, pomogą nam monitorować nasze postępy oraz, w razie konieczności, będą wykorzystywane w celu dostosowania naszych środków.

Aktywa, których dotyczą ujawniane informacje

EBC publikuje informacje o aktywach finansowych z portfeli utrzymywanych przez banki centralne z Eurosystemu na potrzeby polityki pieniężnej. Ponadto wszystkie banki centralne z Eurosystemu publikują dane dotyczące portfeli niezwiązanych z polityką pieniężną, którymi zarządzają samodzielnie.

Jednolite podejście w strefie euro

Wszystkie informacje są ujawniane zgodnie ze wspólnymi minimalnymi zasadami Eurosystemu w zakresie ujawniania informacji opartymi na zaleceniach grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem oraz inicjatywy Partnership for Carbon Accounting Financials.

Poniżej zamieszczono wykaz informacji ujawnianych przez Eurosystem.

Wykaz informacji finansowych związanych z klimatem ujawnianych przez Eurosystem (2022)

Strefa euro

Europejski Bank Centralny

Austria

Oesterreichische Nationalbank

Belgia

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Chorwacja

Hrvatska narodna banka

Cypr

Central Bank of Cyprus

Estonia

Eesti Pank

Finlandia

Suomen Pankki – Finlands Bank

Francja

Banque de France

Niemcy

Deutsche Bundesbank

Grecja

Bank of Greece

Irlandia

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Włochy

Banca d’Italia

Łotwa

Latvijas Banka

Litwa

Lietuvos bankas

Luksemburg

Banque centrale du Luxembourg

Malta

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Holandia

De Nederlandsche Bank

Portugalia

Banco de Portugal

Słowacja

Národná banka Slovenska

Słowenia

Bank Slovenije

Hiszpania

Banco de España

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Więcej na temat ujawniania informacji

Częste pytania

Wszystkie strony w tej sekcji