Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo

Myślimy o środowisku i chcemy dopilnować, żeby produkowanie i używanie banknotów euro było bezpieczne, nie stwarzało żadnych zagrożeń zdrowotnych i jak najmniej szkodziło środowisku.

Dla utrzymania wysokich standardów ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska podczas produkcji banknotów euro i surowców producenci muszą stosować się do szczegółowych wymogów określonych przez EBC.

Każdego roku sprawdzamy, czy producenci spełniają te wymogi. Ich uzupełnieniem są dwa systemy zarządzania oparte na normach międzynarodowych: ISO 14001 i ISO 45001.

System zarządzania środowiskowego

System zarządzania środowiskowego dba o to, żeby produkcja banknotów euro, w tym surowców, była w jak największym stopniu zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Od czasu wprowadzenia euro monitorujemy wpływ produkcji banknotów i surowców na środowisko oraz wspieramy inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju mające na celu dalsze ograniczenie wpływu banknotów euro na środowisko. Zwracamy również uwagę na nowo pojawiające się problemy związane ze środowiskiem.

W 2004 przeprowadziliśmy ocenę cyklu życia, żeby zmierzyć wpływ pierwszej serii banknotów euro na środowisko. Na podstawie wyników tej oceny wdrożono środki mające zmniejszyć ślad środowiskowy banknotów, obejmujące np. stosowanie bawełny pochodzącej w 100% ze zrównoważonych upraw i zakaz umieszczania odpadów związanych z banknotami na składowiskach.

Ponadto producenci bankomatów pracowali nad ograniczeniem zużycia energii, które w ciągu ostatnich 15 lat znacznie się poprawiło.

Drugą serię banknotów – serię „Europa” – poddaliśmy nowej ocenie oddziaływania na środowisko, którą przeprowadziliśmy metodą oznaczania śladu środowiskowego produktu (PEF) opracowaną przez Komisję Europejską. Jak wynika z tego badania, wpływ płacenia banknotami euro na środowisko w przeliczeniu na jedną osobę jest ogólnie bardzo niewielki w porównaniu z wpływem innych codziennych czynności.

Więcej informacji o badaniu

System zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia

Monitorujemy banknoty w celu dopilnowania, żeby ich produkowanie i używanie było bezpieczne, oraz przeprowadzamy oceny ryzyka dotyczące czynników chemicznych i biologicznych.

Na przykład pilnujemy, żeby zawartość wszelkich substancji chemicznych w banknotach była znacznie poniżej poziomu zagrożenia zdrowia ludzkiego i zgodna z przepisami UE.

Chronimy też ludzi produkujących banknoty euro. W tym celu wymagamy przestrzegania – w produkcji banknotów i surowców – międzynarodowej normy (ISO 45001) w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Banknoty, tak jak większość rzeczy dotykanych przez dużą liczbę osób, mogą mieć na sobie bakterie lub wirusy. Wyniki niezależnych testów potwierdzają, że banknoty euro są bezpieczne w użyciu i nie stwarzają większego zagrożenia niż dotykanie innych wspólnych powierzchni takich jak klamki.

Na początku pandemii koronawirusa (COVID‑19) zbadaliśmy, czy banknoty i monety euro mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania się COVID‑19. Wyniki pokazały, że płacenie banknotami euro nie stwarza znacznego ryzyka zarażenia się koronawirusem. 

Badanie dotyczące potencjalnej transmisji COVID‑19 przez banknoty

Wszystkie strony w tej sekcji