Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

EBC, ESBC i Eurosystem

Europejski Bank Centralny (EBC) odpowiada za prowadzenie polityki pieniężnej strefy euro – największej po USA gospodarki na świecie.

Strefa euro powstała w styczniu 1999, gdy banki centralne 11 państw członkowskich UE przeniosły na EBC swoje kompetencje w zakresie polityki pieniężnej. Dwa lata później do strefy euro dołączyła Grecja, w 2007 Słowenia, w 2008 Cypr i Malta, w 2009 Słowacja, w 2011 Estonia, w 2014 Łotwa, w 2015 Litwa, a w 2023 Chorwacja. Utworzenie strefy euro i EBC jako nowej instytucji ponadnarodowej było kamieniem milowym w długim i złożonym procesie integracji europejskiej.

Aby wejść do strefy euro, każdy z tych krajów musiał spełnić kryteria konwergencji, określające gospodarcze i prawne warunki uczestnictwa w unii gospodarczej i walutowej. Kryteria te musi spełnić każde państwo członkowskie UE przed wprowadzeniem wspólnej waluty.

Misja EBC

Europejski Bank Centralny

Podstawą prawną wspólnej polityki pieniężnej są Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Na mocy Statutu z dniem 1 czerwca 1998 powstały jednocześnie EBC i Europejski System Banków Centralnych (ESBC). EBC, kluczowa instytucja Eurosystemu i ESBC, współpracuje przy realizacji powierzonych zadań z krajowymi bankami centralnymi. EBC posiada osobowość prawną w świetle prawa międzynarodowego.

Europejski System Banków Centralnych

ESBC składa się z EBC i banków centralnych wszystkich państw członkowskich UE – niezależnie od tego, czy państwa te wprowadziły euro.

Eurosystem

Eurosystem składa się z EBC i banków centralnych państw, które wprowadziły euro. Eurosystem będzie istnieć obok ESBC, dopóki wszystkie państwa członkowskie UE nie przystąpią do strefy euro.

Strefa euro

Strefę euro tworzą państwa UE, które wprowadziły euro.

SEE ALSO

Find out more about related content

Ramy prawne

Traktat i Statut

Strefa euro

Mapka

Wszystkie strony w tej sekcji