Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Rada ds. Nadzoru

Rada ds. Nadzoru spotyka się co trzy tygodnie, żeby omawiać, planować i wykonywać zadania nadzorcze EBC. Projekty swoich decyzji przedstawia Radzie Prezesów do zatwierdzenia w trybie braku sprzeciwu.

Rada Prezesów EBC

Skład

  • Przewodniczący (mianowany na nieodnawialną pięcioletnią kadencję)
  • Wiceprzewodniczący (jeden z członków Zarządu EBC)
  • Czterech przedstawicieli EBC
  • Przedstawiciele krajowych organów nadzoru

Członkowie Rady ds. Nadzoru

Członkowie z ramienia EBC

Przewodnicząca

Claudia Buch

Wiceprzewodniczący

Frank Elderson
Przedstawiciel EBC Edouard Fernandez-Bollo
Przedstawicielka EBC Kerstin af Jochnick
Przedstawicielka EBC Elizabeth McCaul
Przedstawicielka EBC Anneli Tuominen
Przedstawiciele krajowych organów nadzoru
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Bułgaria Radoslav Milenkov (Българска народна банка – Narodowy Bank Bułgarii)
Niemcy Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Burkhard Balz (Deutsche Bundesbank)
Estonia Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Eesti Pank)
Irlandia

Sharon Donnery (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)

Grecja

Christina Papaconstantinou (Bank of Greece)

Hiszpania Margarita Delgado (Banco de España)
Francja Denis Beau (Banque de France)
Chorwacja Tomislav Ćorić (Hrvatska narodna banka)
Włochy Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Cypr George Ioannou (Central Bank of Cyprus)
Litwa Simonas Krėpšta (Lietuvos bankas)
Łotwa Santa Purgaile (Latvijas Banka)
Luksemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Michelle Mizzi Buontempo (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta)
Holandia Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank)
Austria Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
N.N. (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalia Rui Pinto (Banco de Portugal)
Słowenia Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Słowacja Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finlandia Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Jeżeli krajowy organ nadzoru wyznaczony przez państwo członkowskie nie jest bankiem centralnym, w posiedzeniach Rady ds. Nadzoru oprócz przedstawiciela tego organu może też brać udział przedstawiciel banku centralnego danego państwa. Przy głosowaniach liczy się ich jako jedną osobę.

Rada ds. Nadzoru

(2 lutego 2024)

Komitet Sterujący

Komitet Sterujący pomaga w pracach Rady ds. Nadzoru i przygotowuje jej posiedzenia.

Skład

  • Przewodniczący Rady ds. Nadzoru
  • Wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru
  • Jeden przedstawiciel EBC
  • Pięciu przedstawicieli krajowych organów nadzoru

Przedstawiciele krajowych organów nadzoru są mianowani przez Radę ds. Nadzoru na jeden rok według zasady rotacji, która zapewnia sprawiedliwą reprezentację krajów.

Członkowie Komitetu Sterującego

Przewodnicząca Rady ds. Nadzoru

Claudia Buch

Wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru

Frank Elderson

Przedstawicielka EBC

Anneli Tuominen

Belgia

Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)

Niemcy

Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)

Włochy

Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)

Cypr

George Ioannou (Central Bank of Cyprus)

Finlandia

Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)

Wszystkie strony w tej sekcji