Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Estonia (od 1 stycznia 2011 roku)

Etapy wymiany pieniądza

W dniu 13 lipca 2010 Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wniosek Estonii o przyjęcie do strefy euro od 1 stycznia 2011. Estonia wprowadziła wspólną walutę zgodnie z planem, a euro zastąpiło koronę estońską (EEK) po stałym kursie 1 EUR = 15,6466 EEK. Potem przez dwa tygodnie w obiegu były obie waluty, przy czym reszta była wypłacana w euro.

Z dniem 15 stycznia 2011 korona estońska przestała być prawnym środkiem płatniczym.

Od grudnia 2010 klienci mogli nieodpłatnie wymieniać w bankach banknoty korony estońskiej na euro. Od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 banknoty i monety można było wymieniać na euro we wszystkich bankach obsługujących transakcje gotówkowe, a do 31 grudnia 2011 – już tylko w wybranych oddziałach.

Estoński bank centralny (Eesti Pank) będzie wymieniać banknoty i monety korony estońskiej na euro bezterminowo i bez limitu kwoty.

Od 1 lipca 2010 ceny w placówkach detalicznych były podawane i w koronach, i w euro. Praktyczne informacje dla ludności o banknotach i monetach euro przekazywano za pomocą spotów telewizyjnych, ulotek, plakatów i innymi drogami.

Wymiana koron estońskich w krajowych bankach centralnych

Wymianę koron na euro prowadziły:

Estoński bank centralny

Eesti Pank będzie wymieniać banknoty i monety korony estońskiej na euro bezterminowo i bez limitu kwoty, według wartości nominalnej. Jest to usługa nieodpłatna.

Pozostałe krajowe banki centralne ze strefy euro

Od 1 stycznia do 28 lutego 2011 krajowe banki centralne państw członkowskich ze strefy euro (zob. lista) wymieniały banknoty korony estońskiej na euro według wartości nominalnej.

Kwota wymiany była ograniczona do 1000 euro dziennie na osobę lub transakcję. Wymiany dokonywano nieodpłatnie.

Harmonogram wymiany pieniądza
15.09.2010

Zaopatrzenie wstępne w monety

15.09.2010

Zaopatrzenie wtórne w monety

15.11.2010

Zaopatrzenie wstępne w banknoty

1.12.2010

Zaopatrzenie wtórne w banknoty

1.12.2010

Bezpłatna wymiana koron estońskich na banknoty euro przez instytucje kredytowe

1.01.2011

Przewalutowanie rachunków bankowych na euro

14.01.2011

Zakończenie podwójnego obiegu

15.01.2011

Banknoty i monety euro jedynym prawnym środkiem płatniczym

31.12.2011

Zakończenie wymiany monet korony estońskiej w bankach

31.12.2011

Zakończenie wymiany banknotów korony estońskiej w bankach

Bezterminowo

Możliwość wymiany banknotów i monet korony estońskiej w Eesti Pank

Wszystkie strony w tej sekcji