Menu

Estonia (od 1 stycznia 2011 roku)

Etapy wymiany pieniądza

Eesti Pank

13 lipca 2010 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wniosek Estonii o przystąpienie do strefy euro z dniem 1 stycznia 2011 r. Estonia wprowadziła wspólną walutę zgodnie z planem: euro zastąpiło koronę estońską po nieodwołalnym, stałym kursie wymiany 1 EUR = 15,6466 EEK. Przez dwa tygodnie w obiegu będą obie waluty, przy czym resztę będzie się wypłacać tylko w euro.

15 stycznia 2011 r. korona estońska przestanie być prawnym środkiem płatniczym.

Najpóźniej od grudnia 2010 r. klienci będą mogli nieodpłatnie wymieniać w bankach banknoty korony estońskiej na euro. Od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. banknoty i monety będzie można wymieniać na euro we wszystkich bankach obsługujących transakcje gotówkowe, a do 31 grudnia 2011 r. – w wybranych oddziałach.

Eesti Pank będzie wymieniać banknoty i monety korony estońskiej na euro bezterminowo i bez limitu kwoty.

Od 1 lipca 2010 r. ceny w placówkach detalicznych podaje się i w koronach, i w euro. Spoty telewizyjne, ulotki, plakaty i inne materiały o banknotach i monetach euro dostarczyły mieszkańcom Estonii praktycznych informacji.

Wymiana koron estońskich w krajowych bankach centralnych

Możliwość wymiany koron estońskich na euro w bankach centralnych:

Eesti Pank

Eesti Pank będzie wymieniać banknoty i monety korony estońskiej na euro bezterminowo i bez limitu kwoty, według wartości nominalnej. Jest to usługa nieodpłatna.

Pozostałe krajowe banki centralne w strefie euro

Od 1 stycznia do 28 lutego 2011 r. krajowe banki centralne państw członkowskich, które wprowadziły euro (patrz poniżej), będą wymieniać banknoty korony estońskiej na euro według wartości nominalnej.

Kwota wymiany jest ograniczona do 1000 euro dziennie na osobę lub transakcję. Jest to usługa nieodpłatna.

Harmonogram wymiany pieniądza

15 września 2010 r.
Zaopatrzenie pierwotne w monety
15 września 2010 r.
Zaopatrzenie wtórne w monety
15 listopada 2010 r.
Zaopatrzenie pierwotne w banknoty
1 grudnia 2010 r.
Zaopatrzenie wtórne w banknoty
1 grudnia 2010 r.
Bezpłatna wymiana koron na banknoty euro przez instytucje kredytowe
1 stycznia 2011 r.
Przewalutowanie rachunków bankowych na euro
14 stycznia 2011 r.
Ostatni dzień podwójnego obiegu
15 stycznia 2011 r.
Dzień, w którym banknoty i monety euro stają się jedynym prawnym środkiem płatniczym
31 grudnia 2011 r.
Ostateczny termin wymiany monet korony estońskiej w bankach
31 grudnia 2011 r.
Ostateczny termin wymiany banknotów korony estońskiej w bankach
bezterminowo
Ostateczny termin wymiany banknotów i monet korony estońskiej w Eesti Pank