Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Misja EBC

Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne tworzą Eurosystem – system bankowości centralnej strefy euro. Podstawowym celem Eurosystemu jest utrzymanie stabilności cen, czyli ochrona wartości euro.

Europejski Bank Centralny odpowiada za nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi ze strefy euro i uczestniczących państw członkowskich spoza tej strefy, prowadzony w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, do którego należą też właściwe organy krajowe. W ten sposób działa na rzecz bezpieczeństwa i dobrego stanu systemu bankowego oraz stabilności systemu finansowego całej Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich.

Jako pracownicy Europejskiego Banku Centralnego dążymy do skutecznej realizacji wszystkich wyznaczonych nam zadań. Staramy się przy tym utrzymać najwyższy poziom rzetelności, kompetencji, efektywności i odpowiedzialności. Respektujemy zasadę rozdziału zadań związanych z polityką pieniężną od zadań nadzorczych. Swoje zadania wykonujemy w sposób przejrzysty, a jednocześnie w pełni przestrzegamy odpowiednich wymogów poufności.

SEE ALSO

Find out more about related content

Eurosystem

Misja Eurosystemu

Ramy prawne

Traktat i Statut

Nadzór bankowy

Deklaracja misji SSM

Wszystkie strony w tej sekcji