Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Eurosystem, który tworzą Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne państw członkowskich stosujących jako walutę euro, stanowi organ władzy monetarnej strefy euro. Jego głównym celem jest utrzymanie stabilności cen służącej wspólnemu dobru. Jako ważny organ finansowy Eurosystem dąży także do utrzymania stabilności finansowej oraz wspiera integrację finansową w Europie.

Przy realizacji naszych celów przywiązujemy wielką wagę do wiarygodności, zaufania, przejrzystości i odpowiedzialności. Dokładamy starań, aby skutecznie komunikować się z obywatelami Europy. Dążymy do kształtowania naszych stosunków z władzami europejskimi i krajowymi w pełnej zgodności z postanowieniami Traktatów i z poszanowaniem zasady niezależności.

Wszyscy przyczyniamy się – na poziomie strategicznym i operacyjnym – do osiągnięcia wspólnych celów, przestrzegając przy tym zasady decentralizacji. Stosujemy zasady dobrego zarządzania i wykonujemy swoje zadania wydajnie i skutecznie, w duchu współdziałania i pracy zespołowej. Czerpiąc z bogactwa naszych doświadczeń i korzystając z wymiany wiedzy, dążymy do tego, aby wzmacniać wspólną tożsamość, przemawiać jednym głosem i wykorzystywać efekty synergii, w ramach jasno określonych ról i obowiązków wszystkich członków Eurosystemu.

SEE ALSO

Find out more about related content

Wszystkie strony w tej sekcji