Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Úloha Eurosystému

Eurosystém, který se skládá z Evropské centrální banky a národních centrálních bank členských států, jež zavedly euro, je měnovým orgánem eurozóny. Jeho prvořadým cílem je v obecném zájmu udržovat cenovou stabilitu. Vzhledem k významnému postavení ve finančním světě Eurosystém rovněž usiluje o udržování finanční stability a prosazování evropské integrace ve finanční oblasti.

Při naplňování našich cílů klademe mimořádný důraz na spolehlivost, důvěryhodnost, transparentnost a odpovědnost. Usilujeme o účinnou komunikaci s evropskými občany. Naše vztahy s evropskými a vnitrostátními orgány udržujeme plně v souladu s ustanoveními Smluv a zároveň dodržujeme zásadu nezávislosti.

Ze strategického i provozního hlediska se všichni podílíme na plnění společných úkolů, přičemž dodržujeme zásadu decentralizace. Usilujeme o to, abychom svou činnost vykonávali odpovědně, efektivně a v duchu spolupráce a týmové práce. Na základě bohatých zkušeností a vzájemné výměny poznatků se v rámci našich jasně definovaných úkolů a povinností snažíme upevňovat společnou identitu, vyjadřovat se jednotně a využívat synergií v rámci jasně vymezených úloh a odpovědnosti všech členů Eurosystému.

VIZ TAKÉ

Zjistěte více o souvisejícím obsahu

Evropská centrální banka

Poslání ECB

Právní rámec

Smlouva a statut

Bankovní dohled

Poslání SSM

Všechny stránky v této části