Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Organizační zásady Eurosystému a jednotného mechanismu dohledu

S náležitým ohledem na základní zásadu decentralizace platí v případě Eurosystému tyto zásady:

Podíl na plnění úkolů

Všichni členové Eurosystému a jednotného mechanismu dohledu (Single Supervisory Mechanism – SSM) se ze strategického a provozního hlediska podílejí na plnění svých úkolů.

Spolupráce

Všichni členové Eurosystému a SSM budou zajišťovat všechny své funkce na základě vzájemné spolupráce a týmové práce.

Transparentnost a odpovědnost

Každý z členů Eurosystému a SSM bude jednat transparentně a v plném rozsahu bude odpovídat za účinné plnění všech svých úkolů.

Vymezení evropských a vnitrostátních činností

Činnosti národních centrálních bank a vnitrostátních příslušných orgánů na evropské úrovni budou jednoznačně vymezené a oddělené od činností, které provádějí v rámci vnitrostátních pravomocí.

Soudržnost a jednota

Eurosystém respektuje právní postavení svých členů, ale současně bude vystupovat soudržně a jednotně a obdobně bude soudržně a koordinovaně vystupovat SSM. Eurosystém i SSM budou spolupracovat v týmovém duchu a vystupovat jednotně s cílem být nablízku evropským občanům.

Vzájemná výměna

Členové Eurosystému a SSM budou podporovat vzájemnou výměnu pracovníků, vědomostí a zkušeností.

Efektivní a účinné rozhodování

Veškeré rozhodování a projednávání záležitostí v Eurosystému i SSM bude vedeno snahou o efektivitu a účinnost. Při přijímání rozhodnutí bude kladen důraz na analýzu, argumenty i názorovou různorodost.

Hospodárnost, výkonnost a metody hodnocení

Členové Eurosystému a SSM budou obezřetně nakládat se všemi zdroji a při veškeré své činnosti prosazovat účinná a hospodárná řešení. Eurosystém a SSM vypracují kontrolní systémy a ukazatele výkonnosti, které budou hodnotit plnění jejich funkcí a soulad s jejich cíli. Také budou dále zdokonalovány a využívány srovnatelné metody hodnocení nákladů a jejich vykazování.

Využívání synergií a vyloučení duplicit

Aniž by bylo jakkoli zpochybněno oddělení úkolů měnové politiky od úkolů dohledu, budou v rámci Eurosystému i SSM v proveditelném rozsahu vyhledávány a využívány potenciální synergie a úspory z rozsahu. Vyhneme se neúčelným duplicitám v práci a ve využívání zdrojů i přílišné a neefektivní koordinaci. Za tímto účelem budou hledána organizační řešení, která zajišťují účinnost, efektivitu i akceschopnost, přičemž budou využity získané zkušenosti prostřednictvím intenzivnějšího využívání stávajících zdrojů. Zajišťování podpůrných služeb a činností Eurosystému externími dodavateli bude posuzováno podle stejných kritérií při zohlednění otázek bezpečnosti.

Všechny stránky v této části