Menu

Slovensko (od 1. ledna 2009)

Etapy výměny platidel

Národná banka Slovenska

Dne 8. července 2008 schválila Rada Evropské unie žádost Slovenska o přistoupení k eurozóně 1. ledna 2009.

Dne 1. ledna 2009 se na Slovensku stalo euro zákonnou měnu. Nahradilo slovenskou korunu (SKK) v neodvolatelně stanoveném směnném kurzu 1 € = 30,1260 SKK.

Včasné předběžné dodávky platidel (tzv. předzásobení) profesionálním třetím stranám před 1. lednem 2009 přispěly k hladkému přechodu na hotovostní euro, zmírnily logistickou zátěž a snížily náklady spojené s oběhem dvojí měny. Předběžné dodávky mincí bankám byly zahájeny v září 2008, předběžné dodávky bankovek začaly o měsíc později. Část této hotovosti byla pak předána dále malobchodníkům a dalším podnikům (tzv. druhotné předzásobení). Předzásobení eurobankovkami a mincemi upravovaly Obecné zásady ECB/2006/9 ve znění Obecných zásad ECB/2008/4. Neúřední úplné znění vydal Úřad pro úřední tisky Evropských společenství.

Od  17. ledna 2009 lze na Slovensku při placení používat pouze eurobankovky a mince, ale banky budou nadále vyměňovat bankovky slovenské koruny až do konce roku 2009 a mince do konce června 2009 v neodvolatelně stanoveném směnném kurzu. Od 20. ledna 2009 mohou banky účtovat poplatky, pokud objem na jednoho zákazníka a transakci překročí 100 bankovek a 100 mincí. Národná banka Slovenska bude bankovky slovenské koruny vyměňovat bez časového omezení a mince pak do konce roku 2013.

Nejdůležitější data pro výměnu platidel

listopad 2008
„Druhotné předzásobení“ podniků mincemi
listopad 2008
„Druhotné předzásobení“ podniků bankovkami
1. ledna 2009
Přepočet účtů a zavedení eurobankovek a euromincí
16. ledna 2009
Poslední den, kdy budou bankovky a mince slovenské koruny zákonným platidlem
do 31. prosince 2009
Bezplatná výměna bankovek slovenské koruny bankami
30. června 2009
Bezplatná výměna mincí slovenské koruny bankami
31. prosince 2013
Lhůta pro výměnu mincí slovenské koruny Národní bankou Slovenska
bez omezení
Lhůta pro výměnu bankovek slovenské koruny Národní bankou Slovenska