Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Slovensko (od 1. ledna 2009)

Jednotlivé fáze přechodu na hotovostní euro

Dne 8. července 2008 schválila Rada Evropské unie žádost Slovenska o přistoupení k eurozóně od 1. ledna 2009.

Dne 1. ledna 2009 se na Slovensku stalo euro zákonným platidlem. Nahradilo slovenskou korunu (SKK) v neodvolatelně stanoveném směnném kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK.

Včasné předběžné dodávky hotovosti (tzv. předzásobení) profesionálním třetím stranám před 1. lednem 2009 přispěly k hladkému přechodu na hotovostní euro, zmírnily logistickou zátěž a snížily náklady spojené s oběhem dvojí měny. Předběžné dodávky mincí bankám byly zahájeny v září 2008, předběžné dodávky bankovek začaly o měsíc později. Část této hotovosti byla pak předána dále maloobchodníkům a dalším podnikům (tzv. druhotné předzásobení). Předzásobení eurobankovkami a mincemi upravovaly obecné zásady ECB/2006/9 ve znění obecných zásad ECB/2008/4. Neúřední konsolidované znění vydal Úřad pro úřední tisky Evropských společenství.

Od 17. ledna 2009 lze na Slovensku při placení používat pouze eurobankovky a euromince, ale banky budou nadále vyměňovat bankovky slovenské koruny až do konce roku 2009 a mince slovenské koruny do konce června 2009 s neodvolatelně stanoveným přepočítacím koeficientem. Od 20. ledna 2009 mohou banky účtovat poplatky, pokud objem na jednoho zákazníka a transakci překročí 100 bankovek a 100 mincí. Národná banka Slovenska bude vyměňovat bankovky slovenské koruny po neomezenou dobu a mince až do konce roku 2013.

Bankovky způsobilé k výměně
Nejdůležitější data pro výměnu platidel
listopad 2008

Druhotné předzásobení podniků mincemi

listopad 2008

Druhotné předzásobení podniků bankovkami

1. ledna 2009

Převod účtů a zavedení eurobankovek a euromincí

16. ledna 2009

Poslední den, kdy jsou bankovky a mince slovenské koruny zákonným platidlem

Do 31. prosince 2009

Bezplatná výměna bankovek slovenské koruny bankami

Do 30. června 2009

Bezplatná výměna mincí slovenské koruny bankami

31. prosince 2013

Ukončení výměny mincí slovenské koruny slovenskou centrální bankou

Bez omezení

Ukončení výměny bankovek slovenské koruny slovenskou centrální bankou

Všechny stránky v této části