Menu

Estonsko (od 1. ledna 2011)

Jednotlivé fáze přechodu na hotovostní euro

Eesti Pank

Dne 13. července 2010 schválila Rada Evropské unie žádost Estonska o vstup do eurozóny s platností od 1. ledna 2011. Estonsko tak v tento den vstoupilo do eurozóny a estonská koruna byla nahrazena eurem podle fixního přepočítacího koeficientu 1 EUR = 15,6466 EEK. Po dobu dvou týdnů budou v oběhu obě měny, přičemž vrácená hotovost bude poskytována v eurech.

Estonská koruna přestane mít platnost zákonného platidla od 15. ledna 2011.

Bankovky estonských korun si klienti mohou vyměnit za eura bez poplatku v bankách nejpozději od prosince 2010. Od 1. ledna 2011 do 30. června 2011 lze bankovky a mince estonských korun směnit ve všech bankách poskytujících hotovostní služby a do 31. prosince 2011 ve vybraných pobočkách.

Eesti Pank umožní směnu bankovek a mincí estonských korun za eura v neomezeném množství a po neomezenou dobu.

Ceny v obchodech a provozovnách služeb se od 1. července 2010 uvádějí jak v korunách, tak v eurech. Praktické informace o eurobankovkách a mincích byly pro obyvatele Estonska k dispozici v televizních šotech, na letácích, plakátech a v dalších materiálech.

Výměna bankovek estonské koruny v národních centrálních bankách

Bankovky estonské koruny lze směnit za eura na těchto místech:

V Eesti Pank

Eesti Pank bude směňovat bankovky a mince estonské koruny za euro v neomezeném množství a po neomezenou dobu. Tato služba bude poskytována zdarma.

V ostatních národních centrálních bankách eurozóny

Národní centrální banky členských států EU, jež zavedly euro (uvedeny níže), budou směňovat bankovky estonské koruny za euro od 1. ledna do 28. února 2011.

Limit směňované částky je 1000 EUR na jakoukoli transakci jedné strany v daný den. Tato služba bude poskytována zdarma.

Přehled klíčových dat přechodu na hotovostní euro

15. září 2010
Předzásobení mincemi
15. září 2010
Druhotné předzásobení mincemi
15. listopadu 2010
Předzásobení bankovkami
1. prosince 2010
Druhotné předzásobení bankovkami
1. prosince 2010
Možnost výměny estonských korun za eurobankovky v úvěrových institucích bez poplatku
1. ledna 2011
Konverze účtů na eura
14. ledna 2011
Konec období duální cirkulace
15. ledna 2011
Eurobankovky a mince se stávají jediným zákonným platidlem
31. prosince 2011
Termín pro výměnu mincí estonských korun v bankách
31. prosince 2011
Termín pro výměnu bankovek estonských korun v bankách
Bez časového omezení
Termín pro výměnu bankovek a mincí estonských korun v Eesti Pank