Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Estonsko (od 1. ledna 2011)

Jednotlivé fáze přechodu na hotovostní euro

Dne 13. července 2010 schválila Rada Evropské unie žádost Estonska o přistoupení k eurozóně od 1. ledna 2011. Estonsko tak v tento den vstoupilo do eurozóny a estonská koruna byla nahrazena eurem podle fixního přepočítacího koeficientu 1 EUR = 15,6466 EEK. Po dobu dvou týdnů budou v oběhu obě měny, přičemž vrácená hotovost bude poskytována v eurech.

Estonská koruna přestane být zákonného platidla od 15. ledna 2011.

Bankovky estonských korun si klienti mohou vyměnit za eura bez poplatku v bankách nejpozději od prosince 2010. Od 1. ledna 2011 do 30. června 2011 lze bankovky a mince estonských korun směnit ve všech bankách poskytujících hotovostní služby a do 31. prosince 2011 ve vybraných pobočkách.

Eesti Pank umožní směnu bankovek a mincí estonských korun za eura v neomezeném množství a po neomezenou dobu.

Ceny v obchodech a provozovnách služeb se od 1. července 2010 uváděly jak v estonských korunách, tak v eurech. Praktické informace o eurobankovkách a mincích byly pro obyvatele Estonska k dispozici v televizních šotech, na letácích, plakátech a v dalších materiálech.

Výměna bankovek estonských korun v národních centrálních bankách

Bankovky estonských korun lze směnit za eura na těchto místech:

V Eesti Pank

Eesti Pank bude směňovat bankovky a mince estonských korun za eura v nominální hodnotě v neomezeném množství a po neomezenou dobu. Tato služba bude poskytována zdarma.

V ostatních národních centrálních bankách eurozóny

Národní centrální banky členských států EU, jež zavedly euro (uvedeny níže), budou směňovat bankovky estonských korun za eura v nominální hodnotě od 1. ledna do 28. února 2011.

Limit směňované částky je 1 000 EUR na transakci a klienta v jeden den. Tato služba bude poskytována zdarma.

Nejdůležitější data pro výměnu platidel
15. září 2010

Předzásobení mincemi

15. září 2010

Druhotné předzásobení mincemi

15. listopadu 2010

Předzásobení bankovkami

1. prosince 2010

Druhotné předzásobení bankovkami

1. prosince 2010

Možnost výměny estonských korun za eurobankovky v úvěrových institucích bez poplatku

1. ledna 2011

Převod účtů na eura

14. ledna 2011

Konec období duální cirkulace

15. ledna 2011

Eurobankovky a mince se stávají jediným zákonným platidlem

31. prosince 2011

Termín pro výměnu mincí estonských korun v bankách

31. prosince 2011

Termín pro výměnu bankovek estonských korun v bankách

Bez časového omezení

Termín pro výměnu bankovek a mincí estonských korun v Eesti Pank

Všechny stránky v této části