Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Etická síť multilaterálních organizací (ENMO)

Etická síť multilaterálních organizací (ENMO) vznikla v roce 2010 a sdružuje zkušené odborníky odpovědné za oblast etiky ve zhruba 50 multilaterálních mezivládních institucích.

Poslání

ENMO je fórem, na kterém si její členové mohou vyměňovat informace a zkušenosti s cílem rozšiřovat vědomostní základnu, posilovat profesní schopnosti a prosazovat standardy pro praxi a základní povinnosti v oblasti etiky ve členských organizacích.

Členství

Členství v ENMO je institucionální a je určeno multilaterálním mezivládním organizacím, jako jsou mimo jiné členské a přidružené organizace Spojených národů nebo mezinárodní a regionální finanční instituce.

ECB se v oblasti etiky a řádné správy a řízení intenzivně angažuje a k síti se připojila v roce 2019.

ECB pořádala v roce 2021 výroční zasedání Etické sítě multilaterálních organizací

Zasedání ENMO, která iniciují organizace OSN, MMF a Světová banka, pořádá každý rok jiná členská organizace.

Výše postavení pracovníci působící v oblasti etiky z více než 40 multilaterálních mezivládních institucí se v červenci a listopadu 2021 zúčastnili 13. výročního zasedání ENMO, které pořádala ECB. Tato akce se z důvodu cestovních omezení a bezpečnostních opatření spojených s koronavirem konala online.

Výroční zasedání zahájila prezidentka Lagardeová, která vyzvala delegáty, aby využili intelektuální různorodosti a bohatou zásobárnu společných znalostí ke spolupráci, sdílení a výměně zkušeností s cílem připravit se na nadcházející výzvy a odhodlaně budovat nejlepší rámce etiky a integrity.

Zástupci členských organizací sdíleli 7. a 8. července 2021 osvědčené postupy a projednali otázky společného zájmu, které souvisejí s etickými výzvami a riziky vyplývajícími z práce z domova a z „nové normality“, a věnovali se také interní „kultuře nemlčení o nešvarech“ a tomu, jak měřit a podporovat prostředí na pracovišti. Na zasedání ve dnech 17. a 18. listopadu 2021 se členové zabývali diskriminací a rasismem v mezinárodních organizacích, a to z hlediska pracovníků působících v oblasti etiky, i osobním používáním sociálních médií a souvisejícími etickými riziky.

13. výroční zasedání ENMO je věnováno památce zesnulé Olivie Grahamové, bývalé etické poradkyně MMF a aktivní propagátorky sítě ENMO.

Platforma pro spolupráci
Portál ENMO (pouze pro členy)

Všechny stránky v této části