Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Daudzpusēju organizāciju ētikas tīkls

Daudzpusēju organizāciju ētikas tīkls (DOĒT) izveidots 2010. gadā un apvieno aptuveni 50 daudzpusēju starpvaldību organizāciju augstākā ranga profesionāļus, kas atbildīgi par ētikas funkciju.

Misija

DOĒT ir forums, kurā tā dalībnieki var dalīties informācijā un pieredzē, lai paplašinātu zināšanu bāzi, uzlabotu profesionālo kapacitāti un iepazīstinātu ar ētikas funkcijas prakses standartiem un pamatpienākumiem tā dalīborganizācijās.

Dalība DOĒT

Dalība DOĒT ir institucionāla, un tam var pievienoties daudzpusējas starpvaldību organizācijas, t.sk. arī Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūras dalībnieces un saistītās organizācijas, kā arī starptautiskās un reģionālās finanšu institūcijas.

ECB ir pilnībā apņēmusies risināt ētikas un labas pārvaldības jautājumus un pievienojās tīklam 2019. gadā.

ECB 2021. gadā rīko Daudzpusēju organizāciju ētikas tīkla gadskārtējo sanāksmi

DOĒT sanāksmes tiek rīkotas pēc ANO organizāciju, SVF un Pasaules Bankas iniciatīvas, un katru gadu šo pienākumu uzņemas cita dalīborganizācija.

2021. gada jūlijā un novembrī par ētiku atbildīgās vadošās amatpersonas no vairāk nekā 40 daudzpusējām starpvaldību organizācijām piedalījās ECB rīkotajā DOĒT 13. gadskārtējā sanāksmē. Koronavīrusa radīto ceļošanas ierobežojumu un drošības apsvērumu dēļ sanāksme notika tiešsaistē.

Prezidente Lagarda atklāja gadskārtējo sanāksmi, aicinot delegātus izmantot priekšrocības, ko sniedz viedokļu dažādība un kolektīvo zināšanu bagātība, lai sadarbotos, dalītos pieredzē un apmainītos viedokļiem, paredzētu turpmāk gaidāmos izaicinājumus un drosmīgi nostiprinātu visaugstākos ētikas un integritātes principus.

2021. gada 7.–8. jūlijā dalībnieki runāja par labāko praksi un apsprieda vispārsvarīgus jautājumus saistībā ar izaicinājumiem ētikas jomā un riskiem, ko rada attālinātais darbs un "jaunie normālie" apstākļi, kā arī iekšējās ziņošanas kultūru un to, kā izmērīt un veicināt darbavietas klimatu. 2021. gada 17.–18. novembrī dalībnieki apsprieda jautājumu par diskrimināciju un rasismu starptautiskajās organizācijās par ētiku atbildīgo amatpersonu skatījumā, kā arī sociālo tīklu personīgo izmantošanu un ar to saistītos ētikas riskus.

DOĒT 13. gadskārtējā sanāksme veltīta mūžībā aizgājušās bijušās SVF ētikas padomnieces un aktīvās DOĒT darbības veicinātājas Olīvijas Greiemas (Olivia Graham) piemiņai.

Sadarbības platforma
DOĒT portāls (tikai dalībniekiem)

Visas šīs sadaļas lapas