Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
Aktuālāko informāciju sk. šīs interneta vietnes sadaļas angļu valodas versijā.

Gada pārskats

Gada pārskatā aprakstīti Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevumi un aktivitātes un sniegts Eurosistēmas monetārās politikas pārskats. Parasti to publicē nākamā gada pavasarī un viens no ECB Valdes locekļiem atklātā sēdē iepazīstina ar to Eiropas Parlamentu.

2023. gads

skaitļos 

2.9 % decembrī

Inflācija eurozonā krasi samazinājās, bet joprojām bija pārāk augsta

Kopējā inflācija eurozonā 2023. gada decembrī bija 2.9 % (2022. gada decembrī – 9.2 %). Tā joprojām pārsniedza mūsu noteikto 2 % mērķi.

Vairāk par inflāciju
+200bāzes punkti

ECB vēl vairāk paaugstināja galvenās monetārās politikas procentu likmes

ECB 2023. gadā paaugstināja galvenās procentu likmes vēl par 200 bāzes punktiem, noguldījumu iespējas procentu likmei sasniedzot 4 %. Bija vērojama stingrākas monetārās politikas spēcīga transmisija uz tautsaimniecību.

Mūsu monetārā politika
25gadi

ECB šogad atzīmēja savu 25. gadadienu

2023. gadā ECB atzīmēja savu 25. gadadienu ar moto "vienotības vērtība mainīgā pasaulē".

Lasiet vairāk par komunikāciju un ECB politikas caurredzamību

Uzstāšanās Eiropas Parlamentā

Izlasiet Luisa de Gindosa (Luis de Guindos) runu, iepazīstinot Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komiteju ar gada pārskatu.

Lasīt runu

Pilns gada pārskats

Atskatieties uz ECB paveikto, kā arī mūsu tautsaimniecības novērtējumu pagājušajā gadā.

Sk. pilnu 2023. gada pārskatu

Paziņojums par atsauksmēm

Šajā atsauksmju kopsavilkumā, kurš publicēts saistībā ar Eiropas Parlamentam iesniegto ECB 2023. gada pārskatu, sniegtas atbildes uz jautājumiem un pieprasījumiem, kas izvirzīti un pausti Eiropas Parlamenta rezolūcijā par iepriekšējā gada pārskatu.

Lasīt pilnu paziņojumu

Gada finanšu pārskati

Gada finanšu pārskati atspoguļo mūsu finansiālo stāvokli un mūsu darbības rezultātus. Tie ir gada pārskata daļa, bet tiek publicēti agrāk – februārī. Iepazīstieties ar jaunākajām un iepriekšējām publikācijām.

Gada finanšu pārskati
PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Pārskatu sniegšanas prasības

ECB ir neatkarīga iestāde, kas var pēc vajadzības izmantot tās rīcībā esošos instrumentus, lai īstenotu savus uzdevumus un pilnvaras. Atbildība ir šādas neatkarības nepieciešama sastāvdaļa.

Atbildība

Tiešraides

ECB prezidents un citi Valdes locekļi regulāri uzstājas Eiropas Parlamentā.

Uzklausīšana Eiropas Parlamentā

Visas šīs sadaļas lapas