Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Aastaaruanne

Aastaaruandes kirjeldatakse Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ülesandeid ja tegevust ning antakse ülevaade eurosüsteemi rahapoliitikast. Aastaaruanne avaldatakse tavaliselt lõppenud aruandeaastale järgneva aasta aprillis ja üks EKP juhatuse liige tutvustab seda Euroopa Parlamendile avalikul kuulamisel.

2023

arvudes

2,9% detsembris

Euroala inflatsioonitase langes järsult, ent püsis liiga kõrge

Võrreldes 2022. aasta detsembri 9,2%ga oli euroala koguinflatsioon 2023. aasta detsembris 2,9%. See oli siiski eesmärgiks seatud 2% tasemest kõrgem.

Inflatsioonist lähemalt
+200baaspunkti

EKP tõstis veelgi baasintressimäärasid

EKP tõstis 2023. aastal oma baasintressimäärasid veel 200 baaspunkti võrra, mistõttu hoiustamise püsivõimaluse intressimäär kerkis 4%ni. Rahapoliitika karmistamise mõju avaldus jõuliselt majanduses.

Meie rahapoliitika
25aastat

Sel aastal tähistati EKP asutamise 25. aastapäeva

2023. aastal tähistati EKP asutamise 25. aastapäeva juhtlausega „ühtsuse väärtus muutuvas maailmas”.

EKP poliitikaga seotud teavitustööst ja läbipaistvusest lähemalt

Aastaaruande tutvustamine Euroopa Parlamendile

Luis de Guindos esitles aastaaruannet Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonile.

Luis de Guindose kõne

Aastaaruande terviktekst

Loe lähemalt EKP tegevuse ja majandushinnangu kohta möödunud aastal.

Loe 2023. aasta aruande tervikteksti

Tagasiside aruanne

Tagasiside aruandes, mis avaldati seoses EKP 2023. aasta aruande esitlemisega Euroopa Parlamendile, antakse vastused küsimustele ja üleskutsetele, mis Euroopa Parlament esitas oma resolutsioonis eelmise aasta aruande kohta.

Terviktekst

Raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatakse EKP finantsolukorda ja majandustegevuse tulemust. See on samuti osa aastaaruandest, kuid avaldatakse juba veebruaris. Tutvu varasemate väljaannete ja viimase aruandega.

Raamatupidamise aastaaruanne
VAATA LISAKS

Seonduv teave

Aruandekohustus

EKP on sõltumatu institutsioon, kes võib enda äranägemise järgi kasutada oma instrumente, et täita talle usaldatud ülesandeid ja volitusi. EKP sõltumatusega kaasneb vältimatult tema aruandekohustus.

Aruandekohustus

Veebiülekanded

EKP president ja teised juhatuse liikmed esinevad korrapäraselt Euroopa Parlamendi ees.

Kuulamised Euroopa Parlamendis

Kõik selle jaotise teemad