Menu

Avalik dokumendiregister

Avalik dokumendiregister sisaldab dokumente, mille EKP on juba avalikustanud, näiteks EKP eelkäijatega (nt keskpankade presidentide komitee) seotud dokumente. Samuti sisaldab see dokumente, mis on avalikustatud vastuseks avaliku juurdepääsu nõuetele.


Euroopa Keskpank

Keskpankade presidentide komitee

Euroopa Rahainstituut