Menu

Dokumentu publiskais reģistrs

Dokumentu publiskajā reģistrā ietverti ECB jau publiskotie dokumenti, piemēram, vēsturiski dokumenti saistībā ar ECB priekštečiem (piemēram, Vadītāju komiteju), kā arī sakarā ar pieprasījumiem nodrošināt dokumentu publisku pieejamību publiskotie dokumenti.


Eiropas Centrālā banka

Vadītāju komiteja

Eiropas Monetārais institūts