European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kapitāla parakstīšana

Aktualizēts 29.12.2021.

ECB kapitālu 10 825 007 069.61 euro apjomā veido visu ES dalībvalstu nacionālo centrālo banku (NCB) iemaksas.

NCB kapitāla daļas aprēķina, izmantojot atslēgu, kas atspoguļo attiecīgās dalībvalsts iedzīvotāju skaita un iekšzemes kopprodukta īpatsvaru ES. Šiem diviem faktoriem ir vienāds svērums. ECB šīs kapitāla daļas koriģē reizi piecos gados, kā arī ik reizi, kad mainās NCB, kuras veic ieguldījumus ECB kapitālā, skaits. Tās ir to valstu NCB, kuras ir ES dalībvalstis. Korekcijas veic, pamatojoties uz Eiropas Komisijas sniegtajiem datiem. Pēdējo reizi korekcijas veiktas 2020. gada 1. februārī pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES.1)

Euro zonas nacionālās centrālās bankas

Euro zonas NCB apmaksātā parakstītā ECB kapitāla daļa veido 8 193 738 096.55 euro un tās sadalījums ir šāds.

Euro zonas NCB iemaksas ECB kapitālā2)
Nacionālā centrālā banka Kapitāla atslēga (%) Apmaksātais kapitāls (euro)
1) Kopš Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma sākuma 1999. gada 1. janvārī kapitāla atslēga mainījusies astoņas reizes. Korekcijas, ko veic reizi piecos gados, tika veiktas 2004. gada 1. janvārī, 2009. gada 1. janvārī, 2014. gada 1. janvārī un 2019. gada 1. janvārī. Papildu pārmaiņas veiktas 2004. gada 1. maijā (pēc Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ungārijas pievienošanās ES), 2007. gada 1. janvārī (pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES), 2013. gada 1. jūlijā (pēc Horvātijas pievienošanās ES) un 2020. gada 1. februārī (pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES).
2) Euro zonas NCB parakstītais ECB kapitāls, kas palielinājās, kad Bank of England izstājās no Eiropas Centrālo banku sistēmas, tika sadalīts divos gada maksājumos (sk. ECB paziņojumu presei, kas publicēts ECB interneta vietnē 2020. gada 30. janvārī). Pirmais maksājums tika veikts 2021. gada 29. decembrī un otro paredzēts veikt 2022. gada 28. decembrī.
3) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Beļģija) 2.9630 298 517 938.09
Deutsche Bundesbank (Vācija) 21.4394 2 159 988 350.30
Eesti Pank (Igaunija) 0.2291 23 081 491.61
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Īrija) 1.3772 138 750 895.83
Bank of Greece (Grieķija) 2.0117 202 675 847.48
Banco de España (Spānija) 9.6981 977 069 461.84
Banque de France (Francija) 16.6108 1 673 513 927.13
Banca d'Italia (Itālija) 13.8165 1 391 992 268.53
Central Bank of Cyprus (Kipra) 0.1750 17 630 995.33
Latvijas Banka (Latvija) 0.3169 31 927 213.83
Lietuvos bankas (Lietuva) 0.4707 47 422 340.02
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburga) 0.2679 26 990 535.14
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0.0853 8 593 850.87
De Nederlandsche Bank (Nīderlande) 4.7662 480 187 713.99
Oesterreichische Nationalbank (Austrija) 2.3804 239 821 835.92
Banco de Portugal (Portugāle) 1.9035 191 774 854.93
Banka Slovenije (Slovēnija) 0.3916 39 453 130.12
Národná banka Slovenska (Slovākija) 0.9314 93 837 194.59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Somija) 1.4939 150 508 251.00
Kopā3) 81.3286 8 193 738 096.55

Eurosistēmas kapitāla atslēga

Eurosistēmas kapitāla atslēgu izmanto, piemēram, ECB aktīvu iegādes programmās, kur iegādes veic atbilstoši šai kapitāla atslēgai, jo tā ietver tikai euro zonas nacionālās centrālās bankas.

Eurosistēmas kapitāla atslēga 2020. gada 1. februārī un 2019. gada 1. janvārī

Euro zonas valstu NCB iemaksas ECB kapitālā4)
Valsts Eurosistēmas atslēga 2020. gada 1. februārī Eurosistēmas atslēga 2019. gada 1. janvārī
(%) (%)
4) Skaitļu noapaļošanas rezultātā summa var atšķirties no kopsummas.
Beļģija 3.6432 3.6313
Bulgārija    
Čehijas Republika    
Dānija    
Vācija 26.3615 26.3827
Igaunija 0.2817 0.2827
Īrija 1.6934 1.6884
Grieķija 2.4735 2.4839
Spānija 11.9246 11.9784
Francija 20.4243 20.4059
Horvātija    
Itālija 16.9885 16.9530
Kipra 0.2152 0.2159
Latvija 0.3897 0.3923
Lietuva 0.5788 0.5830
Luksemburga 0.3294 0.3261
Ungārija    
Malta 0.1049 0.1051
Nīderlande 5.8604 5.8429
Austrija 2.9269 2.9195
Polija    
Portugāle 2.3405 2.3510
Rumānija    
Slovēnija 0.4815 0.4828
Slovākija 1.1452 1.1497
Somija 1.8369 1.8254
Zviedrija    
Kopā 100.0000 100.0000

ECB tīrās peļņas un tīro zaudējumu sadalījums

ECB tīrā peļņa un zaudējumi tiek sadalīti starp euro zonas NCB saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 33. pantu.

33.1. ECB tīro peļņu pārskaita šādi:

  1. ECB Padomes noteiktu summu, kas nepārsniedz 20% no tīrās peļņas, pārskaita vispārējo rezervju fondā, kas nepārsniedz 100% no kapitāla;
  2. pārējo tīro peļņu izdala ECB akcionāriem proporcionāli to iemaksātām daļām.

33.2. Gadījumā, ja ECB cieš zaudējumus, iztrūkumu var kompensēt no ECB vispārējo rezervju fonda, un vajadzības gadījumā – pēc ECB Padomes lēmuma – no attiecīgā finanšu gada monetārajiem ienākumiem proporcionāli summām, kas sadalītas valstu centrālajām bankām saskaņā ar 32.5. pantu, un nepārsniedzot šīs summas.

Ārpus euro zonas esošo valstu nacionālās centrālās bankas

Astoņām ārpus euro zonas esošo ES dalībvalstu NCB jāpiedalās to ECB darbības izmaksu segšanā, kas saistītas ar minēto valstu dalību Eiropas Centrālo banku sistēmā, apmaksājot nelielu procentuālo daļu no to parakstītā ECB kapitāla. Kopš 2010. gada 29. decembra to iemaksas ir 3.75% no to parakstītā kapitāla kopējās daļas. Ārpus euro zonas esošo valstu NCB apmaksātā ECB kapitāla apjoms ir 75 794 263.89 euro. Tā sadalījums ir šāds.

Ārpus euro zonas esošo valstu NCB iemaksas ECB kapitālā
Nacionālā centrālā banka Kapitāla atslēga (%) Apmaksātais kapitāls (euro)
5) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka; Bulgārija) 0.9832 3 991 180.11
Česká národní banka (Čehijas Republika) 1.8794 7 629 194.36
Danmarks Nationalbank (Dānija) 1.7591 7 140 851.23
Hrvatska narodna banka (Horvātija) 0.6595 2 677 159.56
Magyar Nemzeti Bank (Ungārija) 1.5488 6 287 164.11
Narodowy Bank Polski (Polija) 6.0335 24 492 255.06
Banca Naţională a României (Rumānija) 2.8289 11 483 573.44
Sveriges Riksbank (Zviedrija) 2.9790 12 092 886.02
Kopā5) 18.6714 75 794 263.89

Ārpus euro zonas esošo valstu NCB nav tiesīgas saņemt daļu no ECB sadalāmās peļņas, tās neuzņemas arī nekādas saistības finansēt ECB zaudējumus.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Visas šīs sadaļas lapas