SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Kapital

Senest opdateret 1. januar 2024

ECB's kapital kommer fra de nationale centralbanker i alle EU-landene. Den er på 10.825.007.069,61 euro.

De nationale centralbankers andele i denne kapital beregnes ved hjælp af en fordelingsnøgle, der afspejler det enkelte lands andel af EU's samlede befolkning og bruttonationalprodukt. Disse to faktorer vægtes lige højt. ECB justerer andelene hvert femte år, og hvis der sker en ændring i antallet af nationale centralbanker, som bidrager til ECB's kapital, nærmere bestemt de nationale centralbanker i EU-landene. Justeringen sker på grundlag af Europa-Kommissionens tal. Den seneste justering fandt sted 1. januar 2024.

Nationale centralbanker i euroområdet

Den tegnede kapital er indbetalt fuldt ud af de nationale centralbanker i euroområdet. Den udgør i alt 8.851.402.605,67 euro, som er fordelt således:

De nationale centralbanker i euroområdets bidrag til ECB's kapital

National centralbank

Fordelingsnøgle i pct. (1)

Indbetalt kapital (€)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgien)

3,0005

324.804.337,12

Deutsche Bundesbank (Tyskland)

21,7749

2.357.134.464,40

Eesti Pank (Estland)

0,2437

26.380.542,23

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irland)

1,7811

192.804.200,92

Bank of Greece (Grækenland)

1,8474

199.981.180,60

Banco de España (Spanien)

9,6690

1.046.669.933,56

Banque de France (Frankrig)

16,3575

1.770.700.531,41

Hrvatska narodna banka (Kroatien)

0,6329

68.511.469,74

Banca d'Italia (Italien)

13,0993

1.418.000.151,07

Central Bank of Cyprus (Cypern)

0,1802

19.506.662,74

Latvijas Banka (Letland)

0,3169

34.304.447,40

Lietuvos bankas (Litauen)

0,4826

52.241.484,12

Banque centrale du Luxembourg (Luxembourg)

0,2976

32.215.221,04

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Malta)

0,1053

11.398.732,44

De Nederlandsche Bank (Nederlandene)

4,8306

522.912.791,50

Oesterreichische Nationalbank (Østrig)

2,4175

261.694.545,91

Banco de Portugal (Portugal)

1,9014

205.826.684,42

Banka Slovenije (Slovenien)

0,4041

43.743.853,57

Národná banka Slovenska (Slovakiet)

0,9403

101.787.541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank (Finland)

1,4853

160.783.830,00

I alt

81. 7681

8.851.402.605,67

1) Siden starten på tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union 1. januar 1999 er fordelingsnøglen blevet ændret ni gange. En femårlig opdatering blev foretaget 1. januar 2004, 1. januar 2009, 1. januar 2014, 1. januar 2019 og 1. januar 2024. Yderligere ændringer blev foretaget 1. maj 2004 (da Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet blev medlem af EU), 1. januar 2007 (da Bulgarien og Rumænien blev medlem af EU), 1. juli 2013 (da Kroatien blev medlem af EU) og 1. februar 2020 (som følge af Storbritanniens udtræden af EU).

Nationale centralbanker uden for euroområdet

De nationale centralbanker i de syv EU-lande uden for euroområdet skal bidrage til de af ECB's driftsomkostninger, der er forbundet med deres deltagelse i Det Europæiske System af Centralbanker, ved at indbetale en mindre procentdel af deres andel i ECB's tegnede kapital. Siden 29. december 2010 har deres bidrag udgjort 3,75 pct. af deres samlede andel i den tegnede kapital. Den del af kapitalen, som er indbetalt til ECB af de nationale centralbanker uden for euroområdet, udgør 74.010.167,40 euro. Den er fordelt således:

De nationale centralbanker uden for euroområdets bidrag til ECB's kapital

National centralbank

Fordelingsnøgle i pct.

Indbetalt kapital (€)

Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) (Bulgarien)

0,9783

3.971.289,16

Česká národní banka (Tjekkiet)

1,9623

7.965.716,76

Danmarks Nationalbank (Danmark)

1,7797

7.224.474,41

Magyar Nemzeti Bank (Ungarn)

1,5819

6.421.529,51

Narodowy Bank Polski (Polen)

6,0968

24.749.213,66

Banca Naţională a României (Rumænien)

2,8888

11.726.730,16

Sveriges Riksbank (Sverige)

2,9441

11.951.213,74

I alt

18,2319

74.010.167,40

De nationale centralbanker uden for euroområdet er ikke berettigede til en andel af ECB's overskud, ligesom de heller ikke bidrager til dækningen af ECB's eventuelle tab.

Eurosystemets fordelingsnøgle for kapitalindskud

Eurosystemets fordelingsnøgle for kapitalindskud anvendes som udgangspunkt for fx de fleste opkøb i nogle af ECB's opkøbsprogrammer, fordi den kun omfatter de nationale centralbanker i euroområdet.

Eurosystemets fordelingsnøgle for kapitalindskud pr. 1. januar 2024 og 1. januar 2023

Land

Eurosystemnøgle 1. januar 2024
pct.

Eurosystemnøgle 1. januar 2023
pct.

Belgien

3,6695

3,6139

Bulgarien

Tjekkiet

Danmark

Tyskland

26,6301

26,1494

Estland

0,2980

0,2794

Irland

2,1782

1,6798

Grækenland

2,2593

2,4536

Spanien

11,8249

11,8287

Frankrig

20,0047

20,2600

Kroatien

0,7740

0,8044

Italien

16,0201

16,8518

Cypern

0,2204

0,2134

Letland

0,3876

0,3865

Litauen

0,5902

0,5741

Luxembourg

0,3640

0,3268

Ungarn

Malta

0,1288

0,1040

Nederlandene

5,9077

5,8133

Østrig

2,9565

2,9033

Polen

Portugal

2,3254

2,3217

Rumænien

Slovenien

0,4942

0,4776

Slovakiet

1,1500

1,1360

Finland

1,8165

1,8221

Sverige

I alt(2)

100,0000

100,0000

(2) På grund af afrunding svarer totalerne ikke nødvendigvis til summen af de angivne tal.

Fordeling af ECB's nettooverskud og -tab

ECB's nettooverskud og -tab fordeles mellem de nationale centralbanker i euroområdet i overensstemmelse med artikel 33 i statutten for det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

33.1. ECB's nettooverskud overføres på følgende måde:

  1. Et beløb, hvis størrelse fastsættes af Styrelsesrådet, og som ikke må overstige 20 pct. af nettooverskuddet, overføres til den almindelige reservefond inden for en grænse på 100 pct. af kapitalen.
  2. Det resterende nettooverskud fordeles til indehaverne af kapitalandele i ECB i forhold til deres andel i den indskudte kapital.

33.2. Hvis ECB lider et tab, kan dette udlignes af ECB's almindelige reservefond og om nødvendigt, efter en beslutning truffet af Styrelsesrådet, af de monetære indtægter i det pågældende regnskabsår i forhold til og op til de beløb, der fordeles mellem de nationale centralbanker i overensstemmelse med artikel 32.5.

FÅ MERE AT VIDE

Relaterede emner

Alle sider i dette afsnit