SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Vores tilgang til vores strategiske klimamål

For at opfylde vores strategiske klimamål og sikre, at vores beslutninger er målrettede og effektive, skal vi først have en grundig analyse af klimaændringernes indvirkning. Dette mål kræver både solide data og modelleringsmetoder.

Klimarelaterede risici er særlig vanskelige at måle og modellere, fordi de opstår over længere tid og er ikke-lineære, globale og meget usikre. Ikke desto mindre siger videnskaben, at der skal gøres noget nu.

Hvordan håndterer ECB denne udfordring?

Vi anvender en trestrenget tilgang til at nå vores klimamål. På den måde kan vi skride til øjeblikkelig handling, samtidig med at der gives plads til forbedringer af vores viden og en efterfølgende justering af politikkerne.

Vi FORBEDRER klimarelaterede data

Vi har opstillet et indledende sæt klimaindikatorer for den finansielle sektor som en del af vores indsats for at forbedre kvaliteten og kvantiteten af klimadata på alle de områder, hvor vi kan.

Vi STYRKER vores analyser

Efterhånden som de klimarelaterede data forbedres, arbejder vi på at styrke vores makroøkonomiske modeller, scenarieanalyser og risikovurderinger. Så kan vi bedre tage højde for klimarisici og de muligheder, som den grønne omstilling kan give.

Når vi får større viden, kan vi i sidste ende træffe mere velfunderede politiske beslutninger.

Vi TILPASSER vores politikker

På baggrund af vores analyser sætter vi ind med handling på de områder, hvor vi finder det hensigtsmæssigt, herunder vores virksomhedsobligationer, vores egne investeringer og vores eget miljøaftryk.

I takt med at klimarelaterede data og modeller forbedres, vil vi tilpasse vores politikker i overensstemmelse hermed. Det betyder, at vores klimastrategi udvikles og forbedres over tid.

Alle sider i dette afsnit