SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Delors-komiteen (1988-89)

Komiteen til Undersøgelse af Mulighederne for en Økonomisk og Monetær Union, bedre kendt som Delors-komiteen, blev oprettet i juni 1988. Den blev oprettet på grundlag af Det Europæiske Råds mandat til at undersøge og foreslå konkrete faser, som skulle føre frem til en europæisk økonomisk og monetær union. Jacques Delors, den daværende formand for Europa-Kommissionen, var komiteens formand. Komiteen bestod desuden af centralbankcheferne i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab samt enkelte andre udvalgte medlemmer. Blandt sidstnævnte var Alexandre Lamfalussy, den daværende generaldirektør for Den Internationale Betalingsbank, der senere blev den første formand for Det Europæiske Monetære Institut.

Delors-komiteen fremlagde sin rapport om etablering af Den Økonomiske og Monetære Union i Det Europæiske Fællesskab (Delors-rapporten) i april 1989. Et af forslagene i rapporten var, at Den Økonomiske og Monetære Union skulle gennemføres i tre faser, og rapporten bidrog hermed til den monetære og økonomiske integrationsproces.

Arkivet fra Delors-komiteen omfatter 1 hyldemeter tekstdokumenter med relation til komiteens møder og udarbejdelsen af Delors-rapporten. Størstedelen af dokumenterne er affattet på engelsk eller fransk og dækker perioden fra september 1988 til oktober 1989.

Læs i indholdet

DelC 1 Organisation

I dette afsnit findes dokumenter med relation til tilrettelæggelsen af møderne og andre administrative anliggender.

DelC 1.1 Tilrettelæggelse af møder

Dette underafsnit indeholder mødekalendere, deltagerlister og en liste over adresserne på medlemmernes organisationer, mødesalsplaner og rejseplanlægning.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 1.2 Liste over papirer

Dette underafsnit indeholder lister over: papirer, som blev/ikke blev omdelt til Komiteen, papirer til specifikke møder samt papirer, som var udarbejdet eller under udarbejdelse til Komiteen.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 1.3 Offentliggørelse af den endelige rapport

Dette underafsnit indeholder dokumenter i relation til offentliggørelsen af den endelige rapport, herunder korrespondance og en distributionsliste for den endelige rapport.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 1.4 Takkebreve

I dette afsnit findes korrespondance fra N. Thygesen, J. Delors og R. Leigh-Pemberton til G. Baer, hvori de takker ham for hans arbejde som ordfører for Komiteen. Det indeholder også et svar fra G. Baer.

Dokumenter i dette underafsnit
DelC 2 Mødereferater, rapporter og udskrifter

I dette afsnit findes referater, rapporter og udskrifter fra hvert enkelt møde.

DelC 2.1 Første møde – 13. september 1988

Emnerne, som blev drøftet på det første møde i Delors-komiteen, omfattede organisatoriske spørgsmål (fx hvordan drøftelserne skulle registreres til fremtidig brug, og om de skulle offentliggøres), Werner-rapporten og Komiteens arbejdsplan.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 2.2 Andet møde – 10. oktober 1988

Emnerne, som blev drøftet på det andet møde i Delors-komiteen, omfattede: kendetegnene ved og virkningerne af en økonomisk union, der samtidig skal være i overensstemmelse med en monetær union, nærmere bestemt fastlåste valutakurser, politikker og institutionelle ordninger. Her blev det også for første gang drøftet, hvordan den endelige rapport skulle se ud.

Mødedokumentationen nævner eksplicit følgende papirer:

  • DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)
  • DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)
  • DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)
Dokumenter i dette underafsnit

DelC 2.3 Tredje møde – 8. november 1988

Det tredje møde i Delors-komiteen satte fokus på de første skridt i retning af en økonomisk og monetær union, og de institutionelle ændringer blev understreget. Det blev også drøftet, om Den Økonomiske og Monetære Union ville være mulig uden retlige ændringer.

Mødedokumentationen nævner eksplicit følgende papirer:

  • DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)
  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
  • DelC 6.5 The Working of the EMS: A Personal Assessment (J. Godeaux)
Dokumenter i dette underafsnit

DelC 2.4 Fjerde møde – 13. december 1988

Det fjerde møde i Delors-komiteen satte udelukkende fokus på den endelige rapports opbygning.

J. de Larosière fremlagde følgende papir:

  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
Dokumenter i dette underafsnit

DelC 2.5 Femte møde – 10. januar 1989

Emnerne, der blev drøftet på det femte møde i Delors-komiteen, omfattede: Kapitel III i den endelige rapport (navnlig Den Europæiske Reservefond og indførelsen af en ny traktat), ecuen og organisatoriske spørgsmål som fx Komiteens rolle.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 2.6 Sjette møde – 14. februar 1989

Det sjette møde i Delors-komiteen satte fokus på den overordnede opbygning af den endelige rapport. Særlige emner, der blev drøftet på mødet, omfattede en operationel ramme for den monetære union, formålet med en sådan, ecuen, definitionen på økonomisk union, fælles politikker, regionale forskelle samt den rolle, det mandat, de funktioner og den opbygning, som den institution, der kunne oprettes for at gennemføre Den Økonomiske og Monetære Union, skulle have.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 2.7 Syvende møde – 14. marts 1989

Det syvende møde i Delors-komiteen satte fokus på den overordnede opbygning af den endelige rapport. De specifikke emner omfattede traktatændringer, politikker, forholdet til politikker, formålet med og de praktiske skridt i retning af Den Økonomiske og Monetære Union og ecuen.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 2.8 Ottende møde – 11. og 12. april 1989

Det ottende møde i Delors-komiteen satte fokus på færdiggørelsen af rapporten. Særlige emner, som blev drøftet på mødet, omfattede retlige krav, traktatændringer, forholdet til politikker, praktiske skridt i retning af Den Økonomiske og Monetære Union og tidsrammen for indførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 2.9 Uformelle møder

Dette underafsnit indeholder noter, som blev taget under uformelle møder mellem medlemmer af Delors-komiteen. Dokumenterne er dateret fra 19. juli 1988 til 23. marts 1989.

Dokumenter i dette underafsnit
DelC 3 Rapporten om etablering af Den Økonomiske og Monetære Union i Det Europæiske Fællesskab

Dette afsnit indeholder rapporten, som Komiteen udarbejdede, med titlen "Rapport om etablering af Den Økonomiske og Monetære Union i Det Europæiske Fællesskab", også kendt som Delors-rapporten, samt udkastene til rapporten.

DelC 3 Rapporten om etablering af Den Økonomiske og Monetære Union i Det Europæiske Fællesskab

Udkastene til rapporten og Komiteens kommentarer er dateret mellem 22. juli 1988 og 12. april 1989.

Dokumenter i dette underafsnit
DelC 4 Samling af papirer, som blev forelagt Komiteen – indledende note

Dette afsnit indeholder indledningen til "Collection of Papers". Det indeholder den indledende note, indholdsfortegnelsen og rapporten med titlen "The Werner Report Revisited", som det fremgår af indholdsfortegnelsen. Underafsnittene indeholder de forskellige udkast og kommentarer til de enkelte papirer.

DelC 4.1 Indledning og indholdsfortegnelse

Udkastene og kommentarerne til den indledende note og indholdsfortegnelsen i "Collection of Papers" er dateret mellem 30. marts og 14. juli 1989.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 4.2 "The Werner Report revisited"(G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret mellem 14. juli 1988 og 1. september 1989.

Dette papir nævnes eksplicit i dokumentationen til det første møde.

Dokumenter i dette underafsnit
DelC 5 Samling af papirer, som blev forelagt Komiteen – papirer i relation til en økonomisk union

Dette afsnit svarer til den "Collection of Papers", der vedrører kategorien økonomisk union i indholdsfortegnelsen. Underafsnittene indeholder de forskellige udkast og kommentarer til de enkelte papirer.

DelC 5.1 Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe (J. Delors)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret mellem 26. og 30. september 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er udaterede.

Dette papir nævnes eksplicit i dokumentationen til det andet møde.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 5.3 Regional Implications of Economic and Monetary Integration (J. Delors)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret mellem 25. og 30. januar 1989.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 5.4 Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union (A. Lamfalussy)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret mellem 27. oktober 1988 og 6. juli 1989.

Dokumenter i dette underafsnit
DelC 6 Samling af papirer, som blev forelagt Komiteen – papirer i relation til en monetær union

Dette afsnit svarer til den "Collection of Papers", der vedrører kategorien monetær union i indholdsfortegnelsen. Hvert underafsnit indeholder de forskellige udkast og kommentarer til de enkelte papirer.

DelC 6.1 The Further Development of the European Monetary System (K.O. Pöhl)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret mellem 7. oktober 1988 og 6. juli 1989.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)

Den eneste version, som findes af dette papir, er den endelige version, dateret juni 1989.

Dette papir nævnes eksplicit i dokumentationen til det tredje møde.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret mellem 28. oktober og 6. december 1988.

Dette papir nævnes eksplicit i dokumentationen til det tredje og fjerde møde.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 6.4 The ECU as a Parallel Currency (W. Duisenberg)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret mellem 30. oktober og 29. november 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 6.5 The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret mellem 2. november 1988 og 11. april 1989.

Dette papir nævnes eksplicit i dokumentationen til det tredje møde.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 6.6 The ECU Banking Market (A. Lamfalussy)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret 1. december 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 6.7 The ECU, the Common Currency and the Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret mellem 4. januar og 10. juli 1989.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 6.8 A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary (A. Lamfalussy)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret mellem 30. januar og 23. maj 1989.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 6.9 The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU (P. Jaans)

Den eneste version, som findes af dette papir, er udateret.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 6.10 An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe (C. Ciampi)

Den eneste version, som findes af dette papir, er fra april 1989.

Dokumenter i dette underafsnit
DelC 7 Understøttende papirer - udarbejdet af Komiteens medlemmer

Dette afsnit indeholder papirer, der blev forelagt Komiteen, men som ikke indgår i "Collection of Papers". Afsnittet indeholder papirer forelagt af medlemmer af Komiteen. Underafsnittene indeholder de forskellige udkast og kommentarer til de enkelte papirer.

DelC 7.1 A European Central Banking System: Some Institutional Considerations (N. Thygesen)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er fra 26. oktober 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 7.2 Economic and Monetary Union: the Main Issues (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret mellem 18. august og 1. september 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 7.3 Economic Union: Implications of a Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret mellem 16. september og 4. oktober 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 7.4 Features of a European Central Bank Statute (K.O. Pöhl)

Dokumenter i dette underafsnit

Kommentarerne til dette papir er dateret 6. januar 1989.

DelC 7.5 Monetary Union and a European System of Central Banks (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret mellem 21. og 31. oktober 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 7.6 Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration (N. Thygesen)

Den eneste version, som findes af dette papir, er fra 31. januar 1989.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 7.7 Outline of Problems Connected with a European Economic Union (K.O. Pöhl)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret mellem 9. september og 6. oktober 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 7.8 Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy (C. Ciampi)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er fra 8. februar 1989.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 7.9 Propositions relating to the ECU (Delors-komiteen)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er fra 27. og 31. januar 1989.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 7.10 Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique (J. Mingasson)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er enten fra 14. oktober 1988 eller udaterede.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)

Udkastene, kommentarerne og svarene til dette spørgeskema er dateret mellem 11. oktober 1988 og 10. februar 1989.

Dette papir nævnes eksplicit i dokumentationen til det andet møde.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 7.12 Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret mellem 20. januar og 12. april 1989.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 7.13 Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions (M. Emerson)

Den eneste version, som findes af dette papir, er fra 1. november 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 7.14 The Ciampi/Thygesen Scheme

Den eneste version, som findes af dette papir, er fra 10. marts 1989.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er enten fra 7. januar 1989 eller udaterede.

Dette papir nævnes eksplicit i dokumentationen til det andet møde.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 7.16 The Legal Status of the Bank of Spain (M. Rubio)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er udaterede.

Dokumenter i dette underafsnit
DelC 8 Understøttende papirer - udarbejdet af andre

Dette afsnit indeholder papirer, der blev forelagt Komiteen, men som ikke indgår i "Collection of Papers". Afsnittet indeholder papirer, der blev forelagt af personer eller organisationer uden for Komiteen. Underafsnittene indeholder de forskellige udkast og kommentarer til de enkelte papirer.

DelC 8.1 Alternative Paradigms for Monetary Union (D. Gros)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret mellem 10. oktober og 21. november 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)

Den eneste version, som findes af dette papir, er fra 25. januar 1989.

Dette papir nævnes eksplicit i dokumentationen til det andet møde.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.3 Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union

Udkastene og kommentarerne til dette papir er dateret mellem 24. januar og 20. februar 1989.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.4 Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (Økonomiministeriet, Danmark)

Den eneste version, som findes af dette papir, er fra 9. november 1989.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.5 L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er enten fra december 1988 eller udaterede.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.6 Les Rapports de la Banque de France et de l'État au Regard de la Loi

Den eneste version, som findes af dette papir, er fra 22. december 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.7 Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Groupe Lacroix)

Den eneste version, som findes af dette papir, er fra 23. januar 1989.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.8 Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

Den eneste version, som findes af dette papir, er fra 14. november 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.9 Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

Den eneste version, som findes af dette papir, er fra 14. november 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.10 Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992

Udkastene og kommentarerne til dette papir er udaterede.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.11 Note sur la Politique Régionale (J. van Ginderachter)

Den eneste version, som findes af dette papir, er fra 31. oktober 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.12 Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde (University of Strathclyde)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er fra 16. og 21. december 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.13 Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat)

Udkastene og kommentarerne til dette papir er fra 18. januar 1989.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.14 The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union (The Economist)

Denne fotokopi af en artikel er udateret.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.15 The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union

Den eneste version, som findes af dette papir, er fra 19. december 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.16 The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union

Udkastene og kommentarerne til dette papir er fra 7. november 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.17 The Federal Reserve System: Origins and Development (P. van den Bergh)

Den eneste version, som findes af dette papir, er fra 23. oktober 1988.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.18 The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark

Den eneste version, som findes af dette papir, er fra 3. januar 1989.

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.19 The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.

Dette underafsnit indeholder publikationen "The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc." (1937).

Dokumenter i dette underafsnit

DelC 8.20 The Flaw in Europe's Tax Strategy (The Wall Street Journal)

Dette underafsnit indeholder en fotokopi af en side fra The Wall Street Journal dateret 30. marts 1989.

Dokumenter i dette underafsnit
DelC 9 Ekstern kommunikation

Dette afsnit indeholder korrespondance med enheder uden for Delors-komiteen samt taler om Komiteens arbejde, som medlemmerne af Komiteen holdt i forbindelse med eksterne arrangementer. Det indeholder anmodninger om oplysninger eller om kopier af den endelige rapport samt svarene herpå. Det indeholder ingen understøttende papirer eller korrespondance i forbindelse hermed.

DelC 9 Ekstern kommunikation

Den eksterne korrespondance og talerne er dateret fra 15. november 1988 til 18. november 1989.

Dokumenter i dette underafsnit

Alle sider i dette afsnit