SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Ugentlige konsoliderede balancer

Eurosystemets ugentlige konsoliderede balance offentliggøres hver tirsdag og vedrører den foregående fredag.

Undtagelser fra denne regel

Offentliggørelsen af den første konsoliderede balance i hvert kvartal sker normalt på en onsdag (i stedet for tirsdag) for at have mere tid til at afslutte den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver, som fremgår heraf.

Offentliggørelsesdatoer i 2024, som ikke følger hovedreglen:

Status Uge Rapporteringsdato Offentliggørelsesdato Ugedag Årsag

QFS

Week 52, 2023 29 December 2023 4 January 2024 Thursday First financial statement of the quarter
New Year's Day

(TARGET closing day)

QFS

Week 13 29 March 2024 4 April 2024 Thursday First financial statement of the quarter
Easter Monday

(TARGET closing day)

QFS

Week 26 28 June 2024 3 July 2024 Wednesday First financial statement of the quarter
QFS Week 40 4 October 2024 9 October 2024 Wednesday First financial statement of the quarter

Når Target-systemet er lukket, og den pågældende dag derfor ikke er en afviklingsdag for transaktioner på europengemarkedet og for valutatransaktioner, hvori der indgår euro, anses dagen af regnskabsrapporteringsmæssige årsager ikke for at være en bankdag i Eurosystemet. Falder sådanne yderligere "ikke-bankdage" inden for det tidsrum, hvor den ugentlige konsoliderede balance er under udarbejdelse, forlænges dette tidsrum tilsvarende.

Mere om relaterede emner

Brugervejledning til Eurosystemets konsoliderede ugentlige balance Årlig konsolideret balance Statistical Data Warehouse

Alle sider i dette afsnit