Menu


Om ECB

Den Europæiske Centralbank er centralbank for euroområdet

Den Europæiske Centralbank (ECB) er centralbank for de 19 lande i Den Europæiske Union, der har indført euroen. Det er vores primære opgave at fastholde prisstabilitet i euroområdet og derved bevare den fælles valutas købekraft.Hvordan er ECB opbygget?

ECB er en officiel EU-institution og den centrale institution i Eurosystemet og Den Fælles Tilsynsmekanismes banktilsyn. Læs mere om vores opbygning, og find ud af, hvem der er medlemmer af Styrelsesrådet, ECB's øverste besluttende organ.

Beslutningstagning
ECB‘s organisationsplan
ECB's målsætning

Det er vores målsætning at tjene indbyggerne i Europa ved at sikre euroens værdi og fastholde prisstabilitet. Læs mere om ECB's, Eurosystemets og Den Fælles Tilsynsmekanismes målsætning.

Målsætning
Vores opgaver

Vi fastlægger og gennemfører pengepolitikken i euroområdet og udfører en række andre opgaver, herunder banktilsyn.

ECB's opgaver
ECB, ESCB og Eurosystemet
Ansvarlighed over for indbyggerne i Europa

Vi arbejder for indbyggerne i Europa og står – via Europa-Parlamentet – formelt til ansvar over for dem. Den Europæiske Unions traktater indeholder en nærmere beskrivelse af de vigtigste kanaler til at sikre denne ansvarlighed. En af dem er offentliggørelsen af en årsberetning.

Ansvarlighed
Årsberetning