Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Om ECB

Vi håller priserna stabila och dina pengar säkra

Här på Europeiska centralbanken (ECB) arbetar vi för stabila priser i euroområdet. Vårt mål är att du ska kunna handla lika mycket för dina pengar imorgon som idag.

Vi bidrar även till att det europeiska banksystemet är säkert och sunt. Detta gör att dina pengar är säkra på banken.

Vi håller koll på inflationen

ECB är centralbank för de EU-länder som antagit euron. Vår viktigaste uppgift är att upprätthålla prisstabilitet. Vi gör det genom att säkerställa att inflationen är fortsatt låg, stabil och förutsägbar. På så vis försöker vi hjälpa dig att planera för sparande och konsumtion.

Läs mer om vår penningpolitik

Vi bidrar till ett säkert banksystem

Vi övervakar euroområdets banker så att du kan lita på att de klarar sämre tider. En enhetlig och standardiserad tillsyn i euroområdet gör bankerna mer stabila och bidrar därmed till att trygga dina pengar.

Gå till ECB:s webbplats för banktillsyn

Vi tar fram och ger ut eurosedlar

Vi investerar i ny teknik för att göra de sedlar du använder säkrare och mer hållbara. Vi samordnar produktionen och utgivningen med de länder som använder euron.

Se eurosedlarna i 3D

Vi ser till att den finansiella infrastrukturen fungerar

När du handlar eller överför pengar elektroniskt eller gör digitala betalningar är vi där för att hjälpa dig. Vi driver och stöder nätverket bakom kulisserna – marknads­infrastrukturen – så att pengarna flyttas smidigt och effektivt inom och mellan länder.

Eurosystemet och betalningar

Vi hjälper till att bevara finansiell stabilitet

Vi tar fram och utfärdar rekommendationer för att minska risker som kan få det finansiella systemet ur balans, t.ex. oro på aktiemarknaden eller kraftigt sjunkande bostadspriser. Detta hjälper både människor och företag att planera och investera för framtiden.

ECB:s roll för den finansiella stabiliteten

Historia

Läs mer om hur Europa vuxit samman i och med införandet av den gemensamma valutan och den gemensamma banktillsynen.

Euroområdets historia

Upptäck mer om ECB

Beslutsfattande

De viktigaste besluten fattas av ECB-rådet. Dessa omfattar beslut om räntor och beslut om vilka andra penningpolitiska instrument som ska användas.

Beslutsfattande och röstrotation
ECB:s huvudbyggnad

ECB har sitt säte i Frankfurt am Main i Tyskland. Huvudbyggnaden designades av COOP HIMMELB(L)AU och stod färdig i november 2014. Den är en kombination av historiska och moderna komponenter, vilket gör den till en unik, banbrytande stadsbyggnad.

Ta en titt
Förklaringar

Mer om vad vi gör hittar du i våra förklaringar. Här tar vi upp viktiga ämnen om centralbanksverksamhet.

Läs våra förklaringar

ECB förklarar

Vad gör ECB? Vad är inflation? Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Svaren får du i denna tre minuter långa video.

Kontakta oss

Har du frågor om ECB och om ECB:s verksamhet? Läs svaren på de vanligaste frågorna eller ställ egna.

ECB:s WEBBPLATS

Läs mer om vad vi gör

Besök oss

ECB:s besökscentrum är öppet för besök på plats, virtuella besök och expertföreläsningar. Besökarna får chansen att lära sig mer om ECB. För mer information och hur du anmäler dig för ett besök eller en föreläsning, se Besök på ECB.

Besök oss

Delta i våra ungdomsinitiativ

Våra beslut kan påverka din vardag. Med event runt om i Europa söker vi kontakt med ungdomar och tar del av dina åsikter.

Våra senaste initiativ
Not an expert? Check out our explainer
Learn more
Vem äger ECB?

Alla sidor i detta avsnitt