Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Öppenhet

Definition

Öppenhet betyder att centralbanken på ett öppet och klart sätt utan dröjsmål ger allmänheten och marknaderna relevant och aktuell information om strategin, bedömningar samt policybeslut och förfaranden.

I dag anser de flesta centralbanker, inklusive ECB, att öppenhet är av avgörande betydelse. Det gäller speciellt för den penningpolitiska ramen. ECB prioriterar effektiv kommunikation med allmänheten.

Öppenheten i ECB:s penningpolitiska strategi

Öppenheten hjälper allmänheten att förstå ECB:s penningpolitik. Bättre förståelse från allmänhetens sida gör penningpolitiken trovärdigare och effektivare. Öppenhet innebär att ECB förklarar hur man tolkar sitt mandat och är öppen om de penningpolitiska målen.

Trovärdig

ECB främjar trovärdighet genom att vara tydlig om sitt mandat och hur man utför sina uppgifter. När ECB uppfattas som kunnig och villig att uppfylla sitt politiska mandat är prisförväntningarna väl förankrade. Regelbunden kommunikation om en centralbanks bedömning av den ekonomiska situationen är speciellt bra. Det är också en god hjälp om en centralbank är öppen och realistisk om vad penningpolitik kan göra och ännu viktigare, vad den inte kan göra.

Självdisciplin

Ett starkt åtagande till öppenhet tvingar beslutsfattarna till självdisciplin. Då blir deras politiska beslut och förklaringar konsekventa över tiden. En förenkling av allmänhetens insyn i de penningpolitiska åtgärderna förbättrar de beslutande organens ansträngningar att uppfylla sina mandat på bästa möjliga sätt.

Förutsägbar

ECB offentliggör sin penningpolitiska strategi och den regelbundna bedömningen av den ekonomiska utvecklingen. Då förstår marknaderna bättre det systematiska mönstret i de penningpolitiska svaren på den ekonomiska utvecklingen och chocker. Det gör politikförändringar mer förutsebara för marknaderna på medellång sikt. Marknadens förväntningar kan då bli effektivare och exaktare.

Om marknadsaktörerna i stort sett kan förutse de politiska svaren kan ändringar i penningpolitiken snabbt införlivas till finansiella variabler. Detta kan i sin tur förkorta den process varigenom penningpolitiken överförs till beslut om investeringar och konsumtion. Det kan påskynda nödvändiga ekonomiska justeringar och potentiellt öka penningpolitikens effektivitet.

Alla sidor i detta avsnitt