Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Internationella frågor

ECB är en nyckelinstitution i internationella ekonomiska och finansiella affärer. ECB är centralbanken i världens näst största ekonomi, euroområdet, och ger ut den näst mest använda internationella valutan, euron.

ECB utgör också kärnan i den europeiska banktillsynen, vilket gör den till en av världens största banktillsynsmyndigheter.

Euroområdet är i hög grad integrerat i den globala ekonomin så dess välstånd beror också på det internationella klimatet. Ekonomisk utveckling och politik i euroområdet kan i sin tur påverka tredjeländer.

För att utforma penningpolitik och säkerställa den finansiella stabiliteten i euroområdet är god förståelse av världsekonomin och det internationella monetära och finansiella systemet mycket viktigt. Av den anledningen

  • övervakar och analyserar ECB den ekonomiska och finansiella utvecklingen i världen, den internationella finansiella arkitekturen och eurons internationella roll
  • deltar ECB i internationella institutioner och forum som behandlar ekonomiska, finansiella och monetära frågor
  • upprätthåller ECB förbindelser med centralbanker runt om i världen för att utbyta åsikter och expertis och förklara sin politik

Alla sidor i detta avsnitt