Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Internationellt centralbankssamarbete

ECB:s internationella centralbankssamarbete återspeglar dess roll som viktig centralbank i världsekonomin och det globala finansiella systemet samt dess roll som EU-institution. Samarbetet är fokuserat på: 

Centralbanker i tillväxtekonomier i G20

Huvudsyftet med detta samarbete är att öka den ömsesidiga medvetenheten och förståelsen för ECB:s och dess partnercentralbankers policyer, bakomliggande motiv och analyser. Det återspeglar den växande roll som tillväxtekonomierna i G20 har i världsekonomin och i det finansiella systemet.

ECB samarbetar därför regelbundet med dessa partner, ofta på grundval av samförståndsavtal, t.ex. med centralbankerna i Kina (2008), Turkiet (2012), Indien (2015) och Brasilien (2016).

Globala och regionala institutioner

Samarbetet med globala och regionala institutioner som deltar i internationellt samarbete hjälper till att sprida ECB:s politiska budskap och tekniska expertis till olika regioner i världen.

ECB upprätthåller strukturerade förbindelser med andra viktiga aktörer inom centralbankssamarbete, både på global nivå – Banken för internationell betalningsutjämning (Bank for International Settlements,BIS) och Internationella valutafonden (IMF) – och med regionala strukturer som Arabiska monetära fonden (AMF), Afrikanska centralbanksförbundet (Association of African Central Banks) ((AACB), Centrum för latinamerikanska monetära studier (Center for Latin American Monetary Studies)(CEMLA), Sydostasiatiska centralbankers forsknings- och utbildningscentrum (South-East Asian Central Banks Research and Training Centre) (SEACEN) samt Gulfstaternas monetära råd (Gulf Monetary Council) (GMC).

Centralbanker i EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer

ECB stöder institutionsuppbyggnad och bästa praxis i centralbanker i länder som eventuellt kan komma att gå med i EU. ECB hjälper dessa institutioner med deras förberedelser för att ansluta sig till ECBS (vilket är ett krav när länder har blivit EU-medlemsstater).

Internationellt centralbankssamarbete är ett viktigt verktyg för att stärka centralbankernas institutionella kapacitet att säkerställa efterlevnad av standarder på EU-nivå och internationellt.

Dessutom besvarar ECB förfrågningar om internationellt samarbete från centralbanker över hela världen.

Internationellt centralbankssamarbete omfattar utbyte av expertis, delning av bästa praxis och kapacitetsuppbyggnad. Det omfattar flera olika verksamheter, såsom workshops och seminarier, utstationering av personal, expertbesök och utbildningsprogram.

Syftet med det här samarbetet är att förstärka förbindelserna med centralbanker utanför EU och främja en sund centralbankspraxis och därmed bidra till prisstabilitet och finansiell stabilitet över hela världen. Samarbete hjälper också ECB att förklara sin politik i ett internationellt sammanhang.

Arbetsgruppen för centralbankssamarbete samordnar internationellt samarbete inom ECBS. Den består av experter från ECB och nationella centralbanker och arbetar under ledning av ECBS kommitté för internationella förbindelser.

I december 2017 publicerade arbetsgruppen ett dokument med bästa praxis som förklarar vilka motiv och principer ECBS internationella centralbankssamarbete bygger på samt exempel på hur det kan se ut.

  • Internationellt centralbankssamarbete: ECBS bästa praxis

I februari 2020 gav arbetsgruppen ytterligare insikter om sitt tillvägagångssätt för utvärdering av internationella och europeiska samarbetsaktiviteter. Dessa insikter är resultatet av ECBS-omfattande diskussioner mellan tjänstemän involverade i dessa aktiviteter.

  • Metoder för att utvärdera Europeiska centralbankssystemets (ECBS) internationella samarbetsverksamhet

Alla sidor i detta avsnitt