Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Cooperarea internațională în domeniul activităților specifice băncilor centrale

Cooperarea internațională a BCE în domeniul activităților specifice băncilor centrale reflectă rolul pe care aceasta îl deține, în calitate de bancă centrală de importanță majoră, în economia mondială și în sistemul financiar internațional, precum și ca instituție a Uniunii Europene. Cooperarea se axează pe: 

Băncile centrale ale economiilor de piață emergente din cadrul G20

Obiectivul principal al acestei cooperări este acela de a consolida conștientizarea și înțelegerea reciprocă a politicilor BCE și ale băncilor centrale partenere, precum și a motivelor care stau la baza acestora și a analizei aferente. Acesta reflectă rolul tot mai proeminent pe care îl dețin economiile de piață emergente din cadrul G20 în economia mondială și în sistemul financiar internațional.

Prin urmare, BCE cooperează periodic cu acești parteneri, adesea pe baza unor memorandumuri de înțelegere, precum cele încheiate cu băncile centrale din China (2008), Turcia (2012), India (2015) și Brazilia (2016).

Instituții mondiale și regionale

Cooperarea cu instituțiile mondiale și regionale implicate în cooperarea internațională contribuie la diseminarea mesajelor de politică ale BCE și a expertizei sale tehnice în diferite regiuni ale lumii.

BCE menține relații structurate cu alți furnizori principali din sfera cooperării în domeniul activităților specifice băncilor centrale, atât la nivel mondial – Banca Reglementelor Internaționale (BRI) și Fondul Monetar Internațional (FMI), cât și cu structuri regionale precum Fondul Monetar Arab (Arab Monetary Fund – AMF), Asociația Băncilor Centrale Africane (Association of African Central Banks – AACB), Centrul de Studii Monetare din America Latină (Center for Latin American Monetary Studies – CEMLA), Centrul de Cercetare și Formare a Băncilor Centrale din Asia de Sud-Est (South-East Asian Central Banks Research and Training Centre – SEACEN) și Consiliul Monetar din Golf (Gulf Monetary Council – GMC).

Băncile centrale ale țărilor candidate și potențial candidate la UE

BCE sprijină dezvoltarea instituțională și aplicarea celor mai bune practici în cadrul băncilor centrale ale țărilor cu perspective de aderare la UE și ajută aceste instituții să se alăture SEBC (o cerință obligatorie odată ce țările lor au devenit state membre ale UE).

Cooperarea internațională în domeniul activităților specifice băncilor centrale reprezintă un instrument important de consolidare a capacității instituționale a băncilor centrale pentru a asigura conformarea cu standardele europene și internaționale privind activitățile specifice băncilor centrale.

În plus, BCE răspunde la solicitări ad-hoc de cooperare internațională adresate de bănci centrale din întreaga lume.

Cooperarea internațională în domeniul activităților specifice băncilor centrale include schimbul de expertiză, partajarea celor mai bune practici și consolidarea capacităţilor instituțiilor. Aceasta implică o gamă largă de activități, cum ar fi workshopuri și seminare, detașări ale membrilor personalului, vizite la nivel de experți și programe de formare.

Obiectivul acestei cooperări este acela de a consolida relațiile cu băncile centrale din afara UE și de a încuraja practici solide în ceea ce privește activitățile specifice băncilor centrale, contribuind astfel la stabilitatea prețurilor și cea financiară la nivel mondial. De asemenea, cooperarea permite BCE să își explice politicile într-un context internațional.

Grupul de lucru pentru cooperare în domeniul activităților specifice băncilor centrale coordonează activitățile de cooperare internațională în cadrul SEBC. Acesta este format din experți ai BCE și ai băncilor centrale naționale și funcționează sub egida Comitetului de relații internaționale din cadrul SEBC.

Grupul de lucru a publicat, în luna decembrie 2017, un document conținând cele mai bune practici, în care sunt prezentate raționamentul și principiile aflate la baza cooperării internaționale a SEBC în domeniul activităților specifice băncilor centrale, precum și exemple ale formelor pe care le poate lua aceasta.

  • Cooperarea internațională în domeniul activităților specifice băncilor centrale: cele mai bune practici ale SEBC

În luna februarie 2020, grupul de lucru a furnizat noi informații referitoare la abordările sale privind evaluarea activităților de cooperare internațională. Aceste informații sunt rezultatul discuțiilor purtate la nivelul SEBC de membrii personalului implicat în activitățile respective.

  • Abordări privind evaluarea activităților de cooperare internațională ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC)

Toate paginile din această secțiune