Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Rezerve valutare și fonduri proprii

Rezervele valutare

Rezervele valutare ale BCE asigură un volum de lichiditate suficient pentru ca BCE să deruleze operațiuni valutare în caz de necesitate. Aceste rezerve valutare au fost inițial constituite prin transferul de active externe de rezervă de la BCN ale țărilor din zona euro în momentul în care a început cea de-a treia etapă a Uniunii Economice și Monetare, respectiv la data de 1 ianuarie 1999.

Obiectivele activității de administrare a rezervelor valutare ale BCE sunt, în ordinea importanței, lichiditatea, siguranța și randamentul.

Portofoliul de rezerve valutare al BCE are în componență dolari SUA, yeni japonezi, renminbi chinezești, aur și drepturi speciale de tragere. Structura rezervelor se modifică în timp, ca urmare a variațiilor înregistrate de valoarea de piață a activelor plasate, precum și a operațiunilor valutare și a celor cu aur derulate de BCE.

Rezervele în dolari SUA, yeni japonezi și renminbi chinezești sunt gestionate în mod activ de BCE și BCN dintr-o serie de țări din zona euro (acționând în calitate de mandatari ai BCE) care doresc să participe la această activitate operațională. BCN pot opta să desfășoare activitățile operaționale pentru administrarea rezervelor valutare ale BCE în comun cu alte BCN. Fiecare BCN sau grup de BCN administrează, de regulă, un singur portofoliu având în componență dolari SUA sau yeni japonezi, în calitate de mandatar al BCE.

BCE efectuează vânzări de aur în deplină concordanță cu Acordul privind deținerile de aur ale băncilor centrale și Declarația comună privind aurul (a se vedea mai jos linkul către comunicatele de presă). BCE este parte semnatară a acestor acorduri.

Pentru a consulta cele mai recente cifre privind activele oficiale de rezervă, accesează formularul privind rezervele internaționale și lichiditatea în monedă străină.

Pentru mai multe informații privind rezervele internaționale, a se vedea statisticile privind rezervele internaționale.

Acte juridice conexe

Actele juridice ale BCE privind rezervele valutare, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt disponibile în secțiunea „Cadru juridic” a website-ului EUR-Lex.

Comunicate de presă pe această temă

Comunicatele de presă privind vânzările de aur ale BCE și Declarația comună privind aurul sunt disponibile în secțiunea Media de pe website-ul BCE.

Link extern

IMF guidelines for foreign exchange reserve management (20 septembrie 2001)

Fondurile proprii

Portofoliul de fonduri proprii al BCE furnizează BCE venituri menite să contribuie la finanțarea cheltuielilor sale de exploatare care nu au legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere. Portofoliul este investit în active în euro, sub rezerva respectării limitelor impuse de cadrul său de control al riscurilor. În cadrul gestionării portofoliului său de fonduri proprii, BCE ia, de asemenea, în considerare riscurile generate de schimbările climatice.

Portofoliul de fonduri proprii investește preponderent:

  • capitalul vărsat al BCE;
  • sumele constituite în fondul general de rezervă și provizionul pentru riscuri financiare.

Dimensiunea portofoliului de fonduri proprii nu corespunde în mod necesar sumei capitalului vărsat al BCE, fondului general de rezervă și provizionului pentru riscuri financiare, în principal ca urmare a reinvestirii veniturilor rezultate, a evaluării titlurilor de valoare la prețurile pieței și a evoluțiilor specifice la nivelul fondului general de rezervă și al provizionului pentru riscuri financiare.

Valoare la sfârșitul anului 2023 (miliarde EUR)

Portofoliul de fonduri proprii al BCE (valoare de piață)

22,1

Pentru detalii, a se vedea Conturile anuale ale BCE, publicate în Raportul anual.

Gestionarea riscurilor

Alocarea eficientă și administrarea rezervelor valutare vor asigura lichiditatea necesară pentru îndeplinirea mandatelor de politică monetară, simultan cu reducerea la minimum a costurilor aferente deținerii rezervelor. Gestionarea riscurilor poate contribui la îndeplinirea acestor obiective prin administrarea și controlarea expunerii la riscul financiar.

BCE este direct responsabilă de gestionarea riscurilor asociate portofoliilor acesteia, inclusiv portofoliului de rezerve valutare și portofoliului de fonduri proprii. Gestionarea și monitorizarea riscurilor financiare cu care se confruntă BCE – fie direct, fie ca urmare a acțiunilor întreprinse de BCN din Eurosistem în numele BCE – vizează riscurile de piață, de credit și de lichiditate și implică patru domenii de responsabilitate:

  • stabilirea de limite pentru riscurile de credit și de piață;
  • conformitatea;
  • măsurarea și raportarea expunerilor la risc și a rezultatelor;
  • alocarea strategică a activelor.

Raportarea independentă a riscurilor și a rezultatelor reprezintă o caracteristică esențială a cadrului investițional al BCE. Pentru a evita eventuale conflicte de interese, gestionarea riscurilor financiare în cadrul activităților de administrare a portofoliilor este încredințată Direcției gestionarea riscurilor, care raportează direct Comitetului executiv.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă

Toate paginile din această secțiune