Menu

Registrul public de documente

Registrul public de documente include documente care au fost deja publicate de BCE, precum o selecție de documente istorice legate de predecesoarele BCE (de exemplu, Comitetul guvernatorilor), și documente publicate ca răspuns la solicitări de acces public.


Banca Centrală Europeană

Comitetul guvernatorilor

Institutul Monetar European