Menu

Publiczny rejestr dokumentów

W rejestrze znajdują się dokumenty już upublicznione przez EBC – albo na zasadach ogólnych (w tym wybrane dokumenty historyczne dotyczące organizacji będących poprzednikami EBC, np. Komitetu Prezesów), albo w odpowiedzi na wniosek o udzielenie dostępu.


Europejski Bank Centralny

Komitet Prezesów

Europejski Instytut Walutowy