Publiczny rejestr dokumentów

W rejestrze znajdują się dokumenty już upublicznione przez EBC na zasadach ogólnych – w tym wybrane dokumenty historyczne dotyczące organizacji będących poprzednikami EBC, np. Komitetu Prezesów – oraz w odpowiedzi na wniosek o udzielenie dostępu.


Europejski Bank Centralny

Komitet Prezesów

Europejski Instytut Walutowy