Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Polityka pieniężna i rynki w zarysie

Stabilność cen to najważniejszy wkład, jaki polityka pieniężna może wnieść na rzecz wzrostu gospodarczego

Głównym celem EBC jest stabilność cen. Chronimy wartość wspólnej waluty w interesie mieszkańców strefy euro. W tej sekcji przedstawiamy naszą strategię polityki pieniężnej, stosowane przez nas narzędzia i ich wpływ na życie codzienne. 

Przyglądamy się także rynkom finansowym. W ten sposób zdobywamy informacje potrzebne do realizacji naszego głównego zadania, jakim jest utrzymywanie cen na stabilnym poziomie, co wspiera wzrost gospodarczy.

Decyzje w zakresie polityki pieniężnej

Co sześć tygodni podejmujemy decyzje w zakresie polityki pieniężnej – określamy środki niezbędne do utrzymania inflacji na docelowym poziomie 2%. Tuż po podjęciu decyzji prezes i wiceprezes szczegółowo je wyjaśniają na konferencji prasowej.

Decyzje w zakresie polityki pieniężnej i inne informacje

Oświadczenie o polityce pieniężnej

Co sześć tygodni podejmujemy decyzje w zakresie polityki pieniężnej – określamy środki niezbędne do utrzymania inflacji pod kontrolą. Zwięźle i przystępnie wyjaśniamy to w graficznym skrócie oświadczenia.

Skrót oświadczenia o polityce pieniężnej

Narzędzia i środki polityki pieniężnej

W celu zapewnienia stabilności cen w strefie euro sterujemy stopami procentowymi – nasza polityka pieniężna oddziałuje na oprocentowanie kredytów i depozytów. Jak działają nasze narzędzia i środki?

Więcej o naszych narzędziach

Operacje polityki pieniężnej

Oprócz wyznaczania podstawowych stóp procentowych prowadzimy także operacje otwartego rynku. Przedstawiamy najnowsze informacje na temat tych operacji.

Więcej informacji

Zabezpieczenia finansowe

Gdy banki pożyczają od nas pieniądze, muszą dać w zamian odpowiednie zabezpieczenie. Wyjaśniamy, co może być takim zabezpieczeniem, i przedstawiamy statystyki dotyczące otrzymanych zabezpieczeń.

Więcej o zabezpieczeniach
COVID‑19
Nasza odpowiedź na pandemię

Przejrzystość

Wyjaśniamy, na czym opierają się nasze decyzje w zakresie polityki pieniężnej i jak przebiega współpraca na szczeblu europejskim

Relacje z posiedzeń dotyczących polityki pieniężnej

Publikujemy relacje – obejmujące streszczenie dyskusji – z posiedzeń Rady Prezesów, na których zapadają decyzje w zakresie polityki pieniężnej.

Relacje z posiedzeń monetarnych
Economic Bulletin

Biuletyn ekonomiczny przedstawia dodatkowe informacje o sytuacji gospodarczej, finansowej i monetarnej, które są podstawą naszych decyzji w zakresie polityki pieniężnej.

Więcej informacji
Grupy kontaktowe ds. rynków

Dla zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji polityki pieniężnej utworzyliśmy grupy na potrzeby kontaktów z różnymi rynkami. Za pośrednictwem tych grup możemy też bliżej śledzić rozwój sytuacji na światowych rynkach finansowych i prowadzić dialog z różnymi uczestnikami rynku.

Grupy kontaktowe ds. rynków
Konsultacje publiczne

Regularnie zbieramy opinie o decyzjach i inicjatywach dotyczących rynków finansowych. Konsultacje pozwalają nam korzystać z wiedzy osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi rynkami.

Bieżące i zamknięte konsultacje publiczne
Nie jesteś ekspertem? Przyda się objaśniacz!
Objaśniamy:
Na czym polega polityka pieniężna?

Wszystkie strony w tej sekcji