Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Działania na szeroką skalę

Przeciwdziałanie zmianie klimatu to wyzwanie globalne, które wymaga prac we wszystkich obszarach. Udostępniamy wiedzę fachową, żeby wspierać działania poza EBC, oraz dążymy do przyjęcia i upowszechniania najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania zmianie klimatu oraz degradacji i utracie zasobów przyrodniczych.

Wyniki naszej analizy śladu środowiskowego banknotów euro

EBC promuje najlepsze praktyki i działania na szeroką skalę

Ściśle współpracujemy z europejskimi i międzynarodowymi partnerami

Współpracujemy z europejskimi i międzynarodowymi partnerami na rzecz zwiększenia przejrzystości w kwestiach klimatu, poprawy efektywności środowiskowej oraz eliminacji braków w danych. Przekazujemy analizy i fachowe informacje w celu upowszechniania wiedzy o ryzykach klimatycznych i przyrodniczych oraz gospodarczych szansach w tym kontekście. Dążymy także do szerszego poznania sposobu, w jaki można stosować najlepsze praktyki w naszych pracach, w tym przy ujawnianiu informacji związanych z klimatem oraz inwestowaniu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zwiększamy przejrzystość naszych działań

Ten cel realizujemy przez ujawnianie informacji klimatycznych w odniesieniu do portfeli związanych i niezwiązanych z polityką pieniężną oraz śladu ekologicznego. Przez to przyczyniamy się do większej dostępności danych klimatycznych oraz rozszerzania wiedzy EBC i innych podmiotów na temat gospodarczych konsekwencji zmiany klimatu. Ponadto dzięki temu uczestnicy rynku będą w stanie skuteczniej radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami klimatycznymi.

Ograniczamy własny wpływ na środowisko

W ramach realizacji Europejskiego Zielonego Ładu EBC i inne instytucje unijne wspierają UE w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 oraz celu pośredniego na rok 2030, polegającego na redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55%. Dlatego nieustannie staramy się zmniejszać ślad ekologiczny bieżącej działalności naszej organizacji. Na przykład podejmujemy działania, by zwiększyć środowiskowe zrównoważenie cyklu obiegu gotówki. W odniesieniu do naszych portfeli niezwiązanych z polityką pieniężną również zamierzamy wyznaczyć cel zeroemisyjności netto do 2050.

Działania EBC na rzecz ochrony środowiska

Wszystkie strony w tej sekcji