Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Visapusiškesnių veiksmų skatinimas

Kova su klimato kaita yra pasaulinė problema, todėl veiksmų reikia imtis visose srityse. Dalydamiesi savo žiniomis, raginame imtis veiksmų ir už ECB ribų, remiame ir stengiamės taikyti geriausią praktiką kovos su klimato kaita, gamtos nykimu ir jos būklės prastėjimu srityse.

Mūsų atliktos eurų banknotų aplinkosauginio pėdsako analizės rezultatai

Kaip ECB siekia geriausios praktikos ir skatina visapusiškesnius veiksmus?

Glaudžiai bendradarbiaujame su Europos ir tarptautiniais partneriais

Bendradarbiaujame su Europos ir tarptautiniais partneriais, siekdami padidinti skaidrumą su klimatu susijusiose srityse, pagerinti aplinkosauginį veiksmingumą ir užpildyti duomenų spragas. Siekdami geriau suprasti su klimatu ir gamta susijusią riziką ir ekonomines galimybes, atliekame analizę ir dalijamės patirtimi. Taip pat siekiame geriau suprasti, kaip savo darbe pritaikyti geriausią praktiką, įskaitant su klimato kaita susijusios informacijos atskleidimo ir tvaraus investavimo srityse.

Siekiame padidinti savo pačių vykdomos veiklos skaidrumą

Atskleisdami su klimatu susijusią informaciją apie mūsų pinigų ir ne pinigų politikos portfelius ir aplinkosauginį pėdsaką, siekiame padidinti savo veiksmų skaidrumą. Tai padeda užtikrinti su klimatu susijusių duomenų prieinamumą ir gilinti tiek ECB viduje, tiek už jo ribų supratimą apie ekonominius klimato kaitos padarinius. Be to, rinkos dalyviai yra geriau pasirengę spręsti su klimatu susijusius iššūkius, kurie gali kilti ateityje.

Mažiname savo pačių poveikį aplinkai

Prisidėdami prie Europos žaliojo kurso, ECB ir kitos ES institucijos dirba išvien, kad iki 2050 m. Europos Sąjunga pasiektų poveikio klimatui neutralumo tikslą, o iki 2030 m. – tarpinį tikslą, t. y. šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sumažinimą 55 %. Todėl nuolat siekiame sumažinti mūsų institucijos kasdienės veiklos aplinkosauginį pėdsaką. Pavyzdžiui, imamės priemonių grynųjų pinigų ciklo aplinkosauginiam tvarumui padidinti. Mūsų ne pinigų politikos portfelių srityje siekiame ne vėliau kaip iki 2050 m. įgyvendinti neutralaus poveikio klimatui tikslą.

ECB ir aplinkos apsauga

Visi šios dalies puslapiai