Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

2024–2025 m. su klimato kaita ir gamta susijusių veiksmų planas glaustai

Įvertinome pažangą, pasiektą nuo mūsų 2022 m. klimato srities veiksmų darbotvarkės paskelbimo, ir nusprendėme išplėsti veiksmus su klimato kaita susijusioje srityje. 

2024–2025 m. daugiausia dėmesio skirsime trims sritims:

  1. žaliosios pertvarkos padariniams;
  2. fiziniam klimato kaitos poveikiui ir
  3. rizikai, kuri kyla ekonomikai dėl gamtos nykimo ir prastėjančios jos būklės.

Mūsų veiksmai su klimato kaita ir gamta susijusioje srityje

Kodėl ECB tai svarbu?

Aukštesnė temperatūra, audros arba sausros, bet taip pat ir miškų naikinimas, dirvožemio erozija arba mažėjantis vabzdžių apdulkintojų skaičius gali sukelti kainų didėjimą ir, galiausiai, infliaciją. Kainų ir finansinį stabilumą galima išlaikyti tik tuomet, kai klimatas ir gamtos būklė yra stabilūs.

Kodėl klimato kaita yra svarbi

Ką mes darome šioje srityje?

Remdamiesi savo trimis strateginiais tikslais, pradėjome naują veiksmų klimato kaitos srityje etapą, kuris vykdomas pagal 2024-2025 m. su klimato kaita ir gamta susijusių veiksmų planą. Veiksmų plane, kuris parengtas vadovaujantis įgyta patirtimi, išdėstyta, kur telkiame pastangas ir kokios yra trys pagrindinės mūsų veiksmų sritys.

2024-2025 m. su klimato kaita ir gamta susijusių veiksmų plano nuodugni apžvalga

Kur dėsime daugiau pastangų?

Remdamiesi savo 2021 m. veiksmų planu, 2022 m. klimato srities veiksmų darbotvarke ir 2024–2026 m. priežiūros prioritetais, plėtosime veiksmus šiose srityse:

Makroekonominė analizė ir pinigų politika

Tobuliname analitines priemones siekdami geriau suprasti klimato kaitos ir pertvarkos makroekonominį poveikį ir kad Eurosistemos balanse būtų geriau atspindėta klimato rizika.

Bankų priežiūra ir finansinis stabilumas

Įtraukiame su klimato kaita ir aplinka susijusią riziką į 2024–2026 m. priežiūros prioritetus ir toliau tobuliname su klimato kaita susijusios rizikos finansiniam stabilumui sistemą.

Su klimato kaita susiję duomenys

Toliau siekiame surinkti išsamesnius ir kokybiškesnius duomenis apie su klimato kaita susijusią riziką ir prastėjančią gamtos būklę.

Mokėjimai, banknotai ir rinkos infrastruktūra

Toliau mažiname Eurosistemos banknotų aplinkosauginį pėdsaką ir svarstome kitų mokėjimo priemonių ir rinkos infrastruktūrų apslinkosauginį pėdsaką.

Mūsų veiklos ir portfelių aplinkosauginis veiksmingumas

Siekiame sumažinti mūsų veiklos ir ne pinigų politikos tikslais laikomų portfelių aplinkosauginį pėdsaką ir tęsiame savo įsipareigojimą toliau skaidriai informuoti apie savo pažangą klimato srityje.

Kurioms sritims 2024–2025 m. skirsime daugiausia dėmesio?

1. Pertvarkos valdymas

Ekonomikos žalinimas padės užtikrinti kainų ir finansinį stabilumą. Kuo labiau pertvarka bus vilkinama, tuo labiau didės sąnaudos. Toliau analizuojame, kokį poveikį ši pertvarka gali turėti ekonomikai ir finansų sistemai ir kaip galime prie jos prisidėti neviršydami savo įgaliojimų

2. Fizinio klimato kaitos poveikio vertinimas

Dėl ekstremalių oro sąlygų nukenčia ekonomika ir didėja kainos. Mums, kaip centriniam bankui ir priežiūros institucijai, svarbu suprasti, kokį poveikį daro besikeičiantis klimatas. Skelbiame savo tyrimų rezultatus, kad visi ekonomikos dalyviai galėtų priimti geriau pagrįstus sprendimus ir prisitaikyti.

3. Su gamta susijusios rizikos tyrimas

Mūsų ekonomika priklauso nuo gamtos ir negali be jos apsieiti, todėl prastėjanti gamtos būklė kelia finansinę riziką. Todėl, siekdami vykdyti mums suteiktus įgaliojimus, turime įvertinti prastėjančios gamtos būklės ir jos sąveikos su klimatu padarinius.

Taip pat skaitykite

Sužinokite, ką nuveikėme iki šiol:

Visi šios dalies puslapiai