Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Statistika

Tikslai

ECB statistikos tikslas – pateikti visus reikiamus duomenis, kad būtų galima vykdyti Europos centrinių bankų sistemos uždavinius. Nors pagrindinis uždavinys yra euro zonos pinigų politikos vykdymas, ECB statistika taip pat teikiama Europos sisteminės rizikos valdybai finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūrai atlikti. Be to, ECB šią statistiką ir papildomą informaciją teikia tiek visuomenei, tiek rinkos dalyviams.

Kas teikia statistinius duomenis?

Susitarimo memorandume išdėstyti ECB ir Europos Komisijos (t. y. Eurostato) įsipareigojimai dėl ekonomikos ir finansų statistikos Europos Sąjungos lygmeniu:

  • ECB visų pirma yra atsakingas už pinigų ir finansų statistiką, Eurosistemos užsienio atsargų statistiką ir euro nominaliojo bei realiojo efektyviojo valiutos kursų statistiką;
  • Eurostatas visų pirma atsakingas už bendrąją ekonominę statistiką;
  • abi institucijos yra atsakingos už mokėjimų balanso statistiką ir finansines bei nefinansinės ataskaitas, suskirstytas pagal institucijų sektorių.

Kur galima rasti statistiką?

ECB statistiką galima gauti nemokamai ECB interneto svetainės dalyje Statistics, be to, ją galima atsisiųsti iš statistinių duomenų saugyklos.

Visi šios dalies puslapiai