Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurų banknotų aplinkosauginis pėdsakas

Eurosistema yra pasiryžusi siekti, kad eurų banknotai būtų kuo labiau tausojantys aplinką, ir kartu užtikrinti, kad grynieji pinigai būtų plačiai prieinami ir priimami.

ECB vykdomosios valdybos narys Piero Cipollone

Eurosistemos grynųjų pinigų strategijoje apibrėžiamas mūsų įsipareigojimas rūpintis grynaisiais eurais. Grynieji pinigai – labai svarbi mūsų ekonomikos dalis, todėl norime užtikrinti, kad jie ir toliau būtų visiems prieinami. Taip pat privalome užtikrinti, kad banknotai būtų kuo labiau tausojantys aplinką.

Koks yra mokėjimo eurų banknotais aplinkosauginis pėdsakas?

Poveikis, padaromas vienam asmeniui vienus metus naudojant eurų banknotus kaip atsiskaitymo priemonę, prilygsta važiavimo automobiliu aštuonis kilometrus poveikiui. Tai yra viena iš pagrindinių produkto aplinkosauginio pėdsako (PAP) tyrimo išvadų.

Prie jos prieita atlikus tyrimą pagal Europos Komisijos parengtą metodiką ir remiantis 2004 m. atlikta gyvavimo ciklo analize, kuria buvo siekiama nustatyti pirmosios serijos eurų banknotų poveikį aplinkai. Šios pirmosios analizės rezultatai paskatino imtis veiksmų mažinti poveikį aplinkai, pavyzdžiui, buvo pereita prie 100 % tvarios medvilnės gamybos ir uždrausta banknotų atliekas šalinti sąvartynuose.

Tyrime nagrinėjamas visas eurų banknotų gyvavimo ciklas – nuo žaliavų įsigijimo ir banknotų gamybos iki jų paskirstymo ir šalinimo. Jo rezultatai atskleidžia, kur padarėme nemažą pažangą, ir padeda rasti daugiau būdų, kaip mažinti banknotų aplinkosauginį pėdsaką.

Pagrindinės poveikio aplinkai vertinimo išvados

Labai mažas poveikis aplinkai

Pėdsakas, kurį per metus asmuo palieka atsiskaitydamas eurų banknotais, prilygsta važiavimo automobiliu 8 kilometrus pėdsakui arba tik 0,01 % asmens metinio poveikio aplinkai bendros reikšmės.

Daugiau apie bendrus rezultatus

Jau padarėme reikšmingą pažangą

Tvaresnės medvilnės naudojimas ir banknotų atliekų šalinimo sąvartynuose uždraudimas jau turėjo teigiamos įtakos.


Daugiau apie pasiektus rezultatus

Pagrindinės poveikio aplinkai sritys

Banknotai apyvartoje būna daug metų, todėl viena didžiausių banknotų aplinkosauginio pėdsako dedamųjų yra jų paskirstymas.

Daugiau apie priežastis

Produkto aplinkosauginio pėdsako tyrimas


Žvilgsnis į priekį

Nuolat stengiamės užtikrinti, kad banknotai būtų labiau tausojantys aplinką, ir ieškome būdų, kaip patobulinti banknotų gamybai naudojamas medžiagas ir sudedamąsias dalis.

Bankomatų gamintojai ir bankai taip pat jau ėmėsi veiksmų, kad sumažintų bankomatų ir grynųjų pinigų ciklo infrastruktūros paliekamą aplinkosauginį pėdsaką. Taip pat svarstomos galimybės mažinti banknotų pervežimo aplinkosauginį pėdsaką naudojant tvaresnius energijos šaltinius ir kurą.

Šiuo metu vykdomi išsamūs moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, ieškant alternatyvių banknotų atliekų šalinimo metodų, kaip antai banknotų grąžinamasis perdirbimas ir jų atliekų panaudojimas.

Tobulinant būsimus eurų banknotus bus remiamasi PAP tyrimo rezultatais.


Sužinoti daugiau

Išsamiau

Daugiau informacijos rasite atsakymuose į dažnai užduodamus klausimus apie produkto aplinkosauginio pėdsako tyrimą.

DUK

Žiniasklaidai

Susijusiame pranešime spaudai apibūdinamos pagrindinės produkto aplinkosauginio pėdsako tyrimo dalys.

Pranešimas spaudai

Visi šios dalies puslapiai