Menu

Struktūra

ECB – oficiali ES institucija, Eurosistemos ir Bendro priežiūros mechanizmo ašis.

Frankfurte prie Maino, Vokietijoje, įsteigtame ECB dirba daugiau kaip 3 500 darbuotojų iš visos Europos. Jie atlieka įvairias užduotis glaudžiai bendradarbiaudami su Eurosistemos nacionaliniais centriniais bankais, o bankų priežiūros srityje per Bendrą priežiūros mechanizmą – su nacionalinėmis priežiūros institucijomis.

Kas yra kas?

ECB pirmininkė yra Christine Lagarde, o pirmininko pavaduotojas – Luis de Guindos. Pagrindinis ECB sprendimus priimantis organas yra Valdančioji taryba. Ją sudaro šeši Vykdomosios valdybos nariai ir 19-os euro zonos šalių centrinių bankų valdytojai.Balsavimo teisės Valdančiojoje taryboje

Nacionalinių centrinių bankų valdytojai turi teisę paeiliui balsuoti Valdančiosios tarybos posėdžiuose. Sužinokite, kaip sprendimai priimami ir kodėl apskritai įvesta balsavimo teisių rotacija.