Menu

Lietuva

Lietuvos litų banknotai bus keičiami į eurus neribotą laiką.

1 € = 3,45280 LTL (Lietuvos lito)

10 litų banknoto priekinė pusė 10 litų banknoto antroji pusė

10 litų banknotas
Nominalas: 10 LTL
Priekinė pusė: Lietuvių tautos didvyrių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno portretas
Antroji pusė: Virš Atlanto vandenyno skrendantis lėktuvas „LITUANICA“, Amerikos ir Europos žemynų fragmentai, vandenyno bangos

20 litų banknoto priekinė pusė 20 litų banknoto antroji pusė

20 litų banknotas
Nominalas: 20 LTL
Priekinė pusė: Žymaus lietuvių poeto, tautinio atgimimo dainiaus Maironio portretas
Antroji pusė: Laisvės statula Vytauto Didžiojo karo muziejaus ir varpinės fone

50 litų banknoto priekinė pusė 50 litų banknoto antroji pusė

50 litų banknotas
Nominalas: 50 LTL
Priekinė pusė: Lietuvos patriarcho, mokslininko, politiko, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jono Basanavičiaus portretas
Antroji pusė: Vilniaus Arkikatedra ir varpinė, Gedimino pilies bokštas, Trijų kryžių kalnas

100 litų banknoto priekinė pusė 100 litų banknoto antroji pusė

100 litų banknotas
Nominalas: 100 LTL
Priekinė pusė: Tautinio atgimimo pradininko, istoriko, parašiusio pirmąją Lietuvos istoriją lietuvių kalba, Simono Daukanto portretas
Antroji pusė: Vilniaus senamiesčio vaizdas

200 litų banknoto priekinė pusė 200 litų banknoto antroji pusė

200 litų banknotas
Nominalas: 200 LTL
Priekinė pusė: Žymaus lietuvių filosofo, rašytojo, poeto dramaturgo, muziko, pedagogo ir kultūrininko Vydūno portretas
Antroji pusė: Klaipėdos švyturys

500 litų banknoto priekinė pusė 500 litų banknoto antroji pusė

500 litų banknotas
Nominalas: 500 LTL
Priekinė pusė: Lietuvių rašytojo, tautinio atgimimo veikėjo, Lietuvos valstybės himno autoriaus Vinco Kudirkos portretas
Antroji pusė: Lietuvos laisvės varpas Lietuvos gamtovaizdžio fone

1 lito banknoto priekinė pusė 1 lito banknoto antroji pusė

1 lito banknotas (1994 m.)
Nominalas: 1 LTL
Išimtas iš apyvartos 2007 m. kovo 1 d.

2 litų banknoto priekinė pusė 2 litų banknoto antroji pusė

2 litų banknotas (1993 m.)
Nominalas: 2 LTL
Išimtas iš apyvartos 2007 m. kovo 1 d.

5 litų banknoto priekinė pusė 5 litų banknoto antroji pusė

5 litų banknotas (1993 m.)
Nominalas: 5 LTL
Išimtas iš apyvartos 2007 m. kovo 1 d.

10 litų banknoto priekinė pusė 10 litų banknoto antroji pusė

10 litų banknotas (1991 m.)
Nominalas: 10 LTL
Išimtas iš apyvartos 1996 m. sausio 1 d.

10 litų banknoto priekinė pusė 10 litų banknoto antroji pusė

10 litų banknotas (1993 m.)
Nominalas: 10 LTL
Išimtas iš apyvartos 2007 m. kovo 1 d.

10 litų banknoto priekinė pusė 10 litų banknoto antroji pusė

10 litų banknotas (1997 m.)
Nominalas: 10 LTL
Išimtas iš apyvartos 2012 m. birželio 1 d.

10 litų banknoto priekinė pusė 10 litų banknoto antroji pusė

10 litų banknotas (2001 m.)
Nominalas: 10 LTL
Priekinė pusė: Lietuvių tautos didvyrių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno portretas
Antroji pusė: Virš Atlanto vandenyno skrendantis lėktuvas „LITUANICA“, Amerikos ir Europos žemynų fragmentai, vandenyno bangos

20 litų banknoto priekinė pusė 20 litų banknoto antroji pusė

20 litų banknotas (1991 m.)
Nominalas: 20 LTL
Išimtas iš apyvartos 1994 m. birželio 1 d.

20 litų banknoto priekinė pusė 20 litų banknoto antroji pusė

20 litų banknotas (1993 m.)
Nominalas: 20 LTL
Išimtas iš apyvartos 2007 m. kovo 1 d.

20 litų banknoto priekinė pusė 20 litų banknoto antroji pusė

20 litų banknotas (1997 m.)
Nominalas: 20 LTL
Išimtas iš apyvartos 2012 m. birželio 1 d.

20 litų banknoto priekinė pusė 20 litų banknoto antroji pusė

20 litų banknotas (2001 m.)
Nominalas: 20 LTL
Priekinė pusė: Žymaus lietuvių poeto, tautinio atgimimo dainiaus Maironio portretas
Antroji pusė: Laisvės statula Vytauto Didžiojo karo muziejaus ir varpinės fone

50 litų banknoto priekinė pusė 50 litų banknoto antroji pusė

50 litų banknotas (1991 m.)
Nominalas: 50 LTL
Išimtas iš apyvartos 1996 m. sausio 1 d.

50 litų banknoto priekinė pusė 50 litų banknoto antroji pusė

50 litų banknotas (1993 m.)
Nominalas: 50 LTL
Išimtas iš apyvartos 2007 m. kovo 1 d.

50 litų banknoto priekinė pusė 50 litų banknoto antroji pusė

50 litų banknotas (1998 m.)
Nominalas: 50 LTL
Priekinė pusė: Lietuvos patriarcho, mokslininko, politiko, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jono Basanavičiaus portretas
Antroji pusė: Vilniaus Arkikatedra ir varpinė, Gedimino pilies bokštas, Trijų kryžių kalnas

100 litų banknoto priekinė pusė 100 litų banknoto antroji pusė

100 litų banknotas (1991 m.)
Nominalas: 100 LTL
Išimtas iš apyvartos 2001 m. liepos 1 d.

100 litų banknoto priekinė pusė 100 litų banknoto antroji pusė

100 litų banknotas (2000 m.)
Nominalas: 100 LTL
Priekinė pusė: Tautinio atgimimo pradininko, istoriko, parašiusio pirmąją Lietuvos istoriją lietuvių kalba, Simono Daukanto portretas
Antroji pusė: Vilniaus senamiesčio vaizdas