Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Valdančioji taryba

ECB valdančioji taryba priima makroprudencinius sprendimus. Šie sprendimai taikomi visoms Bendrame priežiūros mechanizme (BPM) dalyvaujančioms šalims, t. y. euro zonos šalims ir toms ES šalims, kurių nacionalinės valdžios institucijos yra pasirašiusios susitarimą su ECB dėl glaudaus bendradarbiavimo, bei bankams.

Makroprudencinis forumas

Makroprudencinį forumą sudaro ECB valdančioji taryba ir ECB priežiūros valdyba. Tai vieta, kur aukšto rango pareigūnai iš įvairių Europos šalių reguliariai diskutuoja ir keičiasi patirtimi mikroprudencinės ir makroprudencinės politikos klausimais.

Finansinio stabilumo komitetas

Valdančiajai tarybai ir Makroprudenciniam forumui padeda iš ECB ir nacionalinių centrinių bankų bei priežiūros institucijų atstovų sudarytas Finansinio stabilumo komitetas. Šiame komitete ECB ir nacionalinių valdžios institucijų atstovai aptaria bendro rizikos vertinimo klausimus ir derina politiką.

Bendradarbiavimas su Europos ir tarptautinėmis institucijomis ir organais

ECB glaudžiai bendradarbiauja su kitomis Europos institucijomis ir organais, pavyzdžiui, su Europos priežiūros institucijomis, įskaitant Europos bankininkystės instituciją (EBI) ir Europos sisteminės rizikos valdybą (ESRV). Su jomis ECB kuria ES priežiūros, reguliavimo ir pertvarkymo sistemas.

Be to, ECB dalyvauja tarptautiniuose forumuose (pavyzdžiui, Finansinio stabilumo valdyboje, Bazelio bankų priežiūros komitete) bei Europos lygmens debatuose (pavyzdžiui, Europos Komisijoje) dėl reguliavimo ir priežiūros politikos.

Visi šios dalies puslapiai