Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Žaliosios pertvarkos palaikymas

Vienintelis būdas išvengti blogiausių klimato kaitos padarinių – sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį. Todėl Europos Sąjunga įsipareigojo iki 2030 m. sumažinti išmetamų teršalų kiekį 55 %, o iki 2050 m. pereiti prie neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos.

Nors pagrindinė atsakomybė už šios pertvarkos įgyvendinimą ir skatinimą tenka šalių vyriausybėms ir įstatymų leidėjams, ECB, nenukrypdamas nuo savo pagrindinio tikslo siekti kainų stabilumo, taip pat turi prisidėti prie šio proceso skatindamas siekti finansų tvarumo bei pereidamas prie ekologiškesnių pinigų politikos operacijų vykdymo.

Kodėl žalioji pertvarka yra svarbi ECB?

Ilguoju laikotarpiu greitos ir sklandžios pertvarkos privalumai gerokai nusvers pradines sąnaudas

Mūsų atlikto visos ekonomikos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai parodė, kad, jei nedelsime veikti, perėjimo prie neutralaus anglies dioksido poveikio ekonomikos sąnaudos bus daug mažesnės nei sąnaudos, kurios būtų patirtos nieko nedarant.

Tvarkinga ekonomikos žalioji transformacija suteikia mums visiems, įskaitant įmones ir finansų įstaigas, galimybę pasinaudoti švaria ir pigesne energija, technologinėmis naujovėmis ir naujomis verslo galimybėmis.

Mūsų atlikto visos ekonomikos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai

Žalioji ekonomika galiausiai padėtų palaikyti kainų ir finansinį stabilumą

Įvykus tvarkingai ekonomikos žaliajai transformacijai ilgainiui visa ekonomika ir finansų sistema susidurtų su mažesne su klimatu susijusia rizika. Ši rizika sumažėtų ir infliacijos perspektyvoms bei į Eurosistemos balansą įtrauktam turtui. Todėl žalioji ekonomika padėtų palaikyti ilgalaikį kainų ir finansinį stabilumą.

Kaip ES institucija, palaikome šią ES mastu vykdomą iniciatyvą

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatyta ECB pareiga yra remti ES bendrą ekonominę politiką, laikantis jam suteiktų įgaliojimų ir nenukrypstant nuo pagrindinio tikslo siekti kainų stabilumo. Tokiu būdu prisidedame prie perėjimo prie neutralaus anglies dioksido poveikio ekonomikos ir aplinkos saugojimo.

Ką ECB daro žaliajai pertvarkai palaikyti?

Dalijamės patirtimi ir konsultuojame tvariųjų finansų klausimais, kad paskatintume šios srities raidą, nes bankams bei kitoms finansų sektoriaus įstaigoms tenka esminis vaidmuo finansuojant žaliąją pertvarką.

Patys darydami savo veiklą, įskaitant pinigų politikos operacijas, ekologiškesnę, kuriame paskatas finansų sistemos žaliajai transformacijai.

Analizė ir politinės rekomendacijos

Dalyvaujame europinių ir tarptautinių forumų darbe rengiant su klimatu susijusios politikos kryptis tokiose srityse kaip anglies dioksido apmokestinimas, žaliųjų finansų stiprinimas, žalioji inovacija ir nelaimių rizikos valdymas.

Pinigų politikos įgyvendinimas

Įgyvendindami savo pinigų politiką, į klimato kaitą atsižvelgiame, pavyzdžiui, vykdydami turto pirkimus ir tvarkydami įkaito valdymo sistemą.

Pranešimas spaudai

Visi šios dalies puslapiai