SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Støtte til den grønne omstilling

Den eneste måde, vi kan undgå de værste virkninger af klimaændringerne på, er ved at reducere CO2-emissionerne. Derfor har Den Europæiske Union forpligtet sig til at reducere udledningen med 55 pct. inden 2030 og at opnå en økonomi med netto-nuludledning inden 2050.

Selvom det er regeringer og lovgivere, der har det primære ansvar for at igangsætte og understøtte denne omstilling, er vi i ECB også nødt til at gøre en indsats ved at fremme bæredygtig finansiering og gøre vores pengepolitiske operationer grønnere, uden at det går ud over vores primære målsætning om prisstabilitet.

Hvorfor er den grønne omstilling vigtig for ECB?

De langsigtede fordele ved en hurtig og velordnet overgang opvejer langt omkostningerne til at sætte den i gang

Resultaterne af vores klimastresstest for hele økonomien viste, at hvis vi handler tidligt, vil omkostningerne ved at overgå til en CO2-neutral økonomi være meget lavere, end hvis vi ikke handler.

En velordnet omstilling til en grøn økonomi giver os alle, herunder virksomheder og finansielle institutioner, mulighed for at drage fordel af ren og billigere energi, teknologisk innovation og nye forretninger.

Resultaterne af vores klimastresstest for hele økonomien

En grøn økonomi vil bidrage til prisstabilitet og finansiel stabilitet på langt sigt

På langt sigt vil en velordnet overgang til en grøn økonomi reducere de klimarelaterede risici for hele økonomien og det finansielle system samt for inflationsudsigterne og aktiverne på Eurosystemets balance. En grøn økonomi vil derfor bidrage til prisstabilitet og finansiel stabilitet på langt sigt.

Som EU-institution støtter vi denne indsats i hele EU

I overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er ECB – inden for sit mandat, og uden at det berører vores primære målsætning om prisstabilitet – forpligtet til at støtte de generelle økonomiske politikker i EU. På denne måde bidrager vi til overgangen til en CO2-neutral økonomi og til at beskytte miljøet.

Hvordan understøtter ECB den grønne omstilling?

Vi deler vores ekspertise og rådgivning om bæredygtig finansiering for at fremme dens udvikling. Banker og andre institutioner i den finansielle sektor spiller nemlig en afgørende rolle i finansieringen af den grønne omstilling.

Med vores arbejde for at gøre vores aktiviteter grønnere, herunder vores pengepolitiske operationer, skaber vi også incitamenter til et grønnere finansielt system.

Analyse og politisk rådgivning

Vi bidrager til udviklingen af klimarelaterede politikker i EU-fora og internationale fora inden for emner som fx CO2-prissætning, opskalering af grøn finansiering, grøn innovation og katastroferisikostyring.

Gennemførelse af pengepolitikken

Vi tager højde for klimaændringerne i vores pengepolitik, hvor det er hensigtsmæssigt, herunder i vores rammer for opkøb og for sikkerhedsstillelse.

Pressemeddelelse

Alle sider i dette afsnit